In de komende maanden schrijft een kleine commissie aan een helder programma, waarin staat wat de plannen van GroenLinks zijn voor een groen, sociaal en duurzaam Hilversum. Een Hilversum dat levendig is en waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en prettig te wonen en werken. 

De programmacommissie wil graag de ideeën van veel Hilversummers horen. Wil jij graag in contact komen met de programmacommissie? Of heb je ideeën om Hilversum groener en socialer te maken? Is er een thema waarvan je vindt dat GroenLinks Hilversum daar in haar programma voor de komende jaren aandacht aan moet besteden? Mail dan naar procie@groenlinks-hilversum.nl. We horen graag van je!