Vorige week kwam in het nieuws dat een vrouw in Amsterdam een boete kreeg voor wildplassen. Hierdoor ontstond er veel aandacht voor het tekort aan openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen. GroenLinks heeft geconstateerd dat er in Hilversum geen enkele toiletvoorzieningen zijn voor vrouwen, terwijl deze er wel zijn voor mannen. Daarom heeft GroenLinks, samen met de ChristenUnie, het CDA, de PvdA en Leefbaar Hilversum, een motie ingediend onder de noemer: ‘Help vrouwen waardig een pot op’.

Het feit dat er geen enkele openbare toiletvoorziening is voor vrouwen is eigenlijk wel vreemd. Er is geen verschil tussen de grootte van de blaas van een vrouw en een man. Ook de urineproductie is hetzelfde. Daarnaast is wetenschappelijk* aangetoond dat vrouwen vaker aandrang hebben dan mannen. Je zou dus logischerwijs verwachten dat er juist meer openbare vrouwentoiletten moeten zijn dan mannentoiletten.

Daarom heeft de Raad van Hilversum, op initiatief van GroenLinks raadslid Marleen Remmers, het college opgeroepen om uiterlijk voor 1 april 2018 in het uitgaansgebied van Hilversum minimaal twee openbare, schone en veilige vrouwentoiletten te realiseren. Daarnaast moet het college voor 1 januari 2018 aan de raad rapporteren hoe zij binnen een redelijke termijn zorgt dat er minimaal evenveel openbare vrouwentoiletten komen als mannentoiletten.

Marleen is blij dat een grote meerderheid haar motie heeft gesteund en neemt op de koop toe dat zij voor het restant van deze raadsperiode 'dat zeikwijf van GroenLinks' genoemd zal worden. Zij zal deze bijnaam graag als geuzenaam accepteren.

* (bron: John Heesakkers, uroloog aan het UMC St Radboud in Nijmegen.)