Woensdag 29 januari 2020 is in de raadsvergadering besloten dat het Raadhuis van Hilversum CO2-neutraal wordt. Na een kritisch en uitvoerig debat kreeg een door GroenLinks gesteund amendement van VVD, Hart voor Hilversum, D66 en Christenunie ruime steun. Dat betekent dat wethouder Jan Kastje aan de slag kan met het uitwerken en uitvoeren van het voorstel.

GroenLinks organiseerde al in 2017 een debat over het verduurzamen van het Raadhuis. Daar was destijds nog niet veel draagvlak voor. Maar nu, drie jaar later, is het toch zo ver: het Raadhuis wordt C02-neutraal.

In het Coalitieakkoord en het Jaarplan Energietransitie is afgesproken dat de gemeentelijke organisatie in 2022 klimaatneutraal is. Dus geldt dus zéker voor de gebouwen die de gemeente zelf gebruikt. Daarnaast is besloten dat het Raadhuis ‘bestuurszetel’ blijft, zoals dat zo mooi heet. Het Raadhuis blijft dus een dagelijkse werkplek voor de Hilversumse ambtenaren. En dat is fantastisch, want de essentie van een gebouw -ook een monument- is dat het gebruikt wordt. Ons Raadhuis is dus nu een Rijksmonument met toekomst.

In lijn met arbo-eisen
Het plan van aanpak is zorgvuldig en respectvol. Er is gekozen voor ingrepen die het monument niet aantasten. Dat blijkt ook uit het positieve advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de (strenge) waakhond voor alle monumenten in Nederland. Als de Rijksdienst zegt dat het goed is, dan heb je je werk goed gedaan. En zo is het ook. Het voorstel dat nu is aangenomen is toekomstbestendig en duurzaam: Verbeterde isolatie en een comfortabele werkomgeving. Een werkomgeving die -zoals een goed werkgever betaamt- voldoet aan de wettelijke (arbo)eisen.

Geen draagvlak voor gasloos verwarmen
Het mag duidelijk zijn dat GroenLinks graag nog een stapje verder was gegaan. We staan voor de opgave om in 2040 alle gebouwen in Hilversum zonder gas te verwarmen. Juist het Ráadhuis zonder gas verwarmen zou in onze ogen een enorme inspiratie en impuls zijn geweest. Tegelijkertijd heeft de fractie te maken met de politieke realiteit. Het Raadhuis gasloos verwarmen is op dit moment voor vele partijen een stap te ver. Er is helaas te weinig draagvlak. En draagvlak is de sleutel. Bij het verduurzamen van ons Raadhuis, net als bij het verplaatsen van een supermarkt of zwembad, of bij de energietransitie. Alleen ga je sneller, maar sámen kom je verder.

De fractie steunde dan ook het amendement van de VVD, HvH en D66. In het vertrouwen dat we de stap naar een gasloos Raadhuis binnenkort óók zullen maken. En reken maar dat we daar als fractie bovenop zitten. Want laten we wel wezen: een gebouw met een jaarlijks gasverbruik van meer dan 100.000 kuub heeft géén voorbeeldfunctie. Dat gezegd hebbende: Het besluit om het Raadhuis van Hilversum -een Rijksmonument van de hoogste categorie- CO2-neutraal te maken is een grote en dappere stap. Een stap met landelijke uitstraling die een enorme inspiratie zal zijn voor de transitie waar wij allen voor staan.

Lees hier het blog van Lex van Waarden over dit voorstel terug.