Tijdens de eerste Raadsvergadering na het zomerreces is Sajid Siddiqui geïnstalleerd tot commissielid namens onze fractie. Hij gaat zich binnen de gemeentepolitiek inzetten voor de inwoners van Hilversum. Wij wensen hem heel veel succes!