33,2 miljoen trekken de drie gemeenten Hilversum, Laren en Gooisemeren uit om grond over te kopen van de provincie Noord-Holland voor de ontwikkeling van een nieuw buurtschap Crailo. De toekomstige wijk zal verrijzen waar jarenlang asielzoekers werden opgevangen, de brandweer oefende en generaties militairen gelegerd waren op de Palmkazerne. Het Utopia van John de Mol moet plaatsmaken voor een nieuwe idylle. Geen alledaagse aankoop, maar wel een die GroenLinks van harte steunt en waarvoor door haar fractievoorzitter hard geknokt is. Binnen nu en 10 jaar zal er een duurzame wijk verrijzen, waarin nieuwe Laarders, Hilversummers en Bussummers een klimaatneutrale woning zullen vinden in een natuurlijke omgeving.

Het is heel uitzonderlijk dat drie gemeenten samen zo’n grote investering plegen. Behalve dat een en ander zakelijk goed geregeld moet worden, moet er ook vertrouwen zijn in een goede afloop. Daarvoor moest eerst veel gepraat worden. Over voorwaarden, organisatievorm en zeggenschap van de gemeenteraden. De verantwoordelijke wethouders leverden een goede aanzet in de vorm van het ambitiedocument en de samenwerkingsovereenkomst. Maar daarmee was er nog geen vertrouwen. In relatief korte tijd moesten de raadsleden uit de verschillende gemeente veel informatie tot zich nemen. Moties en amendementen moesten worden afgestemd met de collega-raadsleden uit andere gemeenten, die elkaar lang niet altijd kennen. Dit niet alledaagse proces werd uitstekend gefaciliteerd door de griffies van de drie gemeenteraden, waardoor de moties en amendementen in een gezamenlijke commissievergadering konden worden besproken. Toen bleek dat raden over een aantal aspecten verschillend dachten was dat niet het einde van het plan, maar juist het begin van een reeks van goede en stevige gesprekken. Toen de afzonderlijke raden moesten stemmen over het aankoopvoorstel in hun gemeenteraden lagen er amendementen en moties met brede steun van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Daarmee is de eerste vuurproef van de samenwerking geslaagd.

In het ambitiedocument worden drie woonculturen geschetst, waarbij garanties zijn gegeven dat de nieuwe woonwijk goed wordt afgeschermd van de natuur en het nabijgelegen ecoduct. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een overeenkomst met het Goois Natuurreservaat. Daarmee is een belangrijke voorwaarde voor GroenLinks ingevuld. 

Het ambitiedocument stelt hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaat- en energieneutraliteit en natuurinclusief bouwen. Om deze ambities te borgen zal onderzocht worden of voor de woonwijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan worden vastgesteld. Zo’n bestemmingsplan geeft de gemeente een basis om de duurzame uitgangspunten te kunnen handhaven ook nadat de grond aan een ontwikkelaar is verkocht en de bouwvergunningen zijn verstrekt. Ook zal worden onderzocht of op Crailo een Park & Bike kan komen; een plek waar vanuit werknemers op het Mediapark via een relaxte tocht over de Westerheide sneller en zonder file op het werk kunnen komen.