Hilversum GroenLinks-raadslid Lex van Waarden zet zijn vraagtekens bij de ambitie van het Hilversums college om het sleutelgebied Hilversum om te bouwen tot een stad met ‘een hoog stedelijk en kosmopolitisch milieu met internationale allure’.

“Er is nu al een groot tekort aan betaalbare woningen". En wat hem betreft ligt bij die bouwopgave de lat hoog. "We zijn schatplichtig aan Dudok.” Daarom stelt Lex voor om een stedenbouwkundig supervisor aan te stellen. “Een stadsbouwmeester, die niet gevraagd wordt een internationaal hoog stedelijk milieu te realiseren maar wat mij betreft een prachtige, levendige, duurzame compacte tuinstad in het groen. Met een unieke bruisende groene mediacampus.” 
“Met verschillende scenario’s kunnen we de discussie voeren. En vanuit een breed gedragen visie volgen de woningaantallen vanzelf.” Lees verder in de Gooi en Eemlander (premium content).