Op 25 oktober heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop klachten van Hilversummers over vliegverkeer worden opgepakt. Lees hier deze vragen.

 

Geacht College,

In de gemeenteraadscommissie Verkeer en Beheer van 7 september 2016 en 22 juni 2016 zijn er vragen gesteld over de rol van de gemeente Hilversum bij de afhandeling van klachten van inwoners over overvliegend verkeer van en naar Schiphol. U heeft toen aangegeven dat deze klachten moeten worden doorgegeven via www.bezoekbas.nl , dat de gemeente Hilversum (dus) geen klachten heeft bereikt en dat u overigens zich laat vertegenwoordigen door de gemeente Weesp in de zogenoemde Omgevingsraad Schiphol.
 

De fractie GroenLinks is recent benaderd door een inwoner met klachten over geluidsoverlast door Schiphol-verkeer. Zoals eerder ook door andere inwoners weleens bij ons gesignaleerd. Het is bekend dat de slaap zeker in de vroege ochtend makkelijk is verstoord, iets dat ik uit eigen waarneming ook in relatie tot overvliegend verkeer herken. In de bijlage is een foto opgenomen van de hoeveelheid ‘tracks’ die op een willekeurige ochtend tussen 06.00 en 11.00 uur over Hilversum gaan. Deze foto via www.inzicht.bezoekbas.nl illustreert wat de fractie GroenLinks betreft, dat klachten van inwoners van Hilversum niet ver gezocht zijn.
 

In de Volkskrant van 20 oktober jongstleden staat een illustratief artikel waarin duidelijk wordt dat de discussie over de uitbreiding van Schiphol opnieuw actueel is en dat de positie van inwoners en gemeenten daarbij niet vanzelfsprekend is. Oud minister Winsemius spreekt in deze van ‘geschiphold worden’, in het programma Buitenhof van afgelopen zondag spreekt bij zelfs expliciet van ‘gepiepeld worden’. Al eerder, bv. via https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/25/schiphol-berekent-geluidsoverlast-niet-goed-a1517956 , werd duidelijk dat de geluidsoverlast van Schiphol zwaar wordt onderschat. En daarmee overlast voor inwoners in onze ogen gebagatelliseert.
 

Die actuele ontwikkelingen en de meer dan terechte veronderstelling dat ook in Hilversum inwoners last hebben van overvliegend (veelal stijgend) vliegverkeer van Schiphol, leidt bij de fractie van Groenlinks tot de volgende vragen:
 

  1. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor inwoners om klachten over geluidsoverlast betreffende Schipholverkeer op een serieuze manier aan de kaak te stellen?
  2. Op welke manier en hoe vaak overlegt u met de gemeente Weesp over de inbreng van de gemeente Hiilversum in de Omgevingsraad Schiphol (ORS)?
  3. Wat is uw inzet via de gemeente Weesp betreffende de ORS tot nu toe?
  4. Gezien de hoeveelheid vliegverkeer die ook over Hilversum vliegt, wat is uw inzet in de actuele discussie over de door Schiphol gewenste uitbreiding van vluchten?

Wij vernemen graag uw antwoord, in afwachting daarvan, vriendelijke groet,

Jan Kastje
GroenLinks Hilversum