Geluidshinder door optrekkende auto's
In het onderzoeksrapport wordt het leggen van reducerend afval genoemd als mogelijke oplossing voor de overschrijding van de geluidsnormen. Frank en Lex vroegen zich af of er niet ook andere oplossingen mogelijk zijn. Zij zijn op bezoek gegaan bij een omwonende aan het Langgewenst en hebben daar gezien dat het geluidsoverlast vooral veroorzaakt wordt door auto's die optrekken nadat zij net een scherpe bocht hebben gemaakt. Het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur op dit deel van de centrumring zou daarvoor een oplossing kunnen zijn.

Artikel 41 vragen
Daarom vragen zij het college onder andere of ook onderzocht is wat de effecten zijn van verlaging van de maximumsnelheid. De vragen staan los van de recente discussie over de centrumring als racebaan, nadat een auto met grote snelheid een restaurant bij het Langgewenst had geramd. Maar sluiten daar uiteraard wel mooi bij aan.