In Hilversum is een landelijk voorstel direct omgezet in actie: voor kinderen en jongeren komt schoon drinkwater beschikbaar om te drinken in plaats van suikerhoudende dranken. Dit helpt om overgewicht tegen te gaan.

Een door GroenLinks ingediende motie om op schoolpleinen van basisscholen watertappunten te realiseren is in de raadsvergadering van 16 april 2019 unaniem aangenomen.

Tijdens de Koningsspelen maakte secretaris Blokhuis bekend dat er 2019 €2 miljoen beschikbaar komt voor watertappunten op schoolpleinen van basisscholen. De subsidie is een uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord waarin onder andere is afgesproken dat er meer watertappunten op scholen moeten komen. Door watergebruik te stimuleren wordt minder suikerhoudende frisdrank gedronken en wordt overgewicht tegengegaan. De gemeente Hilversum is aangesloten bij het landelijke Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een van de ambities van de JOGG is om op zo veel mogelijk basisscholen het drinken van kraanwater te stimuleren. De subsidie dekt ¾ van de kosten van een watertappunt. Het overige kwart van de kosten (circa €700 per watertappunt) dient door gemeente en scholen zelf te worden opgebracht. In de motie is daartoe budget mogelijk gemaakt vanuit de gemeente.