Heuvellaan 50
Binnen korte tijd nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, konden de eerste ontheemden in het oude VARA-pand aan de Heuvellaan 50 terecht. Met veel inzet van ambtenaren van de gemeente en veel vrijwilligers is voor deze mensen een veilige omgeving gecreëerd. Het platform hilversummers.nl is ingezet om allerlei initiatieven te coördineren. Van spullen en kleding voor mensen die alles achter moesten laten tot fietslessen voor kinderen die voor het eerst op de fiets naar school gingen.

Andere locaties
Het huurcontract voor dit pand loopt echter in maart 2023 af. Daarom is de gemeente blijven zoeken naar andere locaties. In april is op het Arenapark een kantoorpand aan de Thebe gehuurd voor 5 jaar. Hier zullen in ieder geval 360 mensen opgevangen kunnen worden. Vorige week heeft de gemeente bekend gemaakt dat zij in gesprek zijn met de eigenaar van het voormalige Philipsterrein naast de brandweerkazerne over een pand waar 500 vluchtelingen maximaal voor 3 jaar opgevangen kunnen worden. Er wordt ook nog gekeken naar het Silverpoint gebouw tegenover het station. Niemand weet hoe lang de oorlog in Oekraïne duurt. Daarom is het goed dat de gemeente blijft zoeken naar opties.

Huisvesting statushouders
Naast de ontheemden uit Oekraïne zijn er ook nog andere vluchtelingen die naar Nederland komen. Wanneer zij de asielprocedure hebben afgerond en de IND heeft geoordeeld dat ze een vluchtelingenstatus krijgen, moet er voor deze mensen woonruimte gevonden worden. Deze statushouders worden verdeeld over alle gemeentes in Nederland. Ook Hilversum heeft daarin een taak en  het is goed dat de gemeente hierin ook serieus haar verantwoordelijkheid pakt.

Nood- en crisisopvang asielzoekers
Ondertussen zijn we in Nederland deze zomer ook geconfronteerd met de schrijnende situatie in Ter Apel. Mensen die hier komen om asiel aan te vragen moeten soms buiten overnachten, omdat het aanmeldcentrum vol zit. Een situatie die wat GroenLinks betreft niet in Nederland thuis hoort. Het COA brengt asielzoekers die nog niet in een AZC terecht kunnen tijdelijk in crisisopvang onder. In dat kader zitten er sinds het begin van de zomer ongeveer 70 asielzoekers in Hotel Gooiland. Wij vinden het fijn dat deze optie er is, maar er moet wat ons betreft gezocht worden naar een permanente oplossing. Wij zijn daarom blij met de motie ‘Gastvrij voor Vluchtelingen' die de Provinciale Staten van Noord Holland heeft aangenomen. Hierin wordt de provincie opgeroepen ‘het gesprek met het Rijk over de vestiging van een aanmeldcentrum of AZC’s in onze provincie met een open en behulpzame houding te voeren’.

Gecompliceerd
Er komt veel kijken bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Maar laten we het niet gecompliceerder maken dan nodig is. Sommige partijen in Hilversum maken bijvoorbeeld een koppeling tussen de crisis op de woningmarkt en de huisvesting van statushouders. Dit zorgt voor een gepolariseerde discussie en levert geen echte oplossingen op. Wat GroenLinks betreft gaan we in gesprek over gedegen beleid voor de uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Maar vluchtelingen, statushouders en asielzoekers laten we niet in de kou staan.