GroenLinks gaat deelnemen aan het bestuur van Hilversum in een coalitie met Hart voor Hilversum, D66 en VVD. GroenLinks is de verkiezingen voor het gemeentebestuur ingegaan met een duidelijke inzet: het moet duurzamer, zorgzamer en levendiger in Hilversum. Concreet betekende dat onder andere een forse inzet op klimaatbeleid, 1000 jongerenwoningen en welzijn terug in de buurten.

GroenLinks constateert met genoegen dat de kern van het coalitieakkoord bestaat uit het werken aan verduurzaming en natuur, inzetten op buurten en op de levendigheid van Hilversum. Fractie en bestuur van GroenLinks hebben dan ook van harte ingestemd met het akkoord: "Aan de slag; voor een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum".

GroenLinks is met drie zetels winst als duidelijke winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar gekomen. Inwoners van Hilversum hebben onze inzet op een duurzaam, zorgzaam en levendig Hilversum duidelijk gehonoreerd. Logisch dat deze inzet zich dan vertaalt in coalitiedeelname in de komende periode. De nieuwe coalitie van Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks wil werken aan een buurtgericht, duurzaam, veilig en levendig Hilversum.

De duurzaamheidsagenda is een belangrijk hoofdstuk in het coalitieakkoord, met onder andere de afspraak om in 2022 meer duurzame energie op te wekken dan het landelijk gemiddelde. Alle partijen willen welzijn en zorg meer verankerd zien in de buurten, op basis van wat een buurt nodig heeft. Er komt een HilversumPas en betere schuldhulpverlening. En er zijn doelstellingen opgenomen voor het bouwen van een- en tweepersoonshuishoudens en sociale woningbouw. De GroenLinks-fractie kan zich uitstekend vinden in het akkoord.

Op vrijdag 1 juni zal een nadere presentatie van het coalitieakkoord en de wethouderskandidaten plaatsvinden op het Raadhuis van Hilversum. Het beleidsdebat met de gemeenteraad over het coailitieakkoord zal plaatsvinden op 6 juni aanstaande, waarna de wethouderskandidaten zullen worden voorgedragen en geïnstalleerd.

GroenLinks kijkt met plezier vooruit naar een periode met een mooie inzet voor een duurzaam, zorgzaam en levendig Hilversum. GroenLinks-fractie en -wethouder zullen daarbij inwoners en wijken regelmatig opzoeken voor het gesprek daarover!

 

> Lees ook het officiële persbericht op de website van de gemeente Hilversum