Je zou er moedeloos van worden, al die krantenstukken en al die discussies op social media over een weg op de hei. Dat zal toch niet waar zijn, asfalt dwars door onze prachtige natuur? Gelukkig zijn er geen concrete plannen voor. Zelfs geen voorstellen. Maar waar rook is, is vuur, zeggen ze. Laat één ding duidelijk zijn: GroenLinks was, is en blijft faliekant tegen een weg op de hei. Die weg komt er niet. Nu niet, nooit niet.

Begin 2000 lanceerde het provinciebestuur van Noord-Holland een plan om een weg aan te leggen over de Bussummerheide. De weg zou de bereikbaarheid van het Mediapark in Hilversum moeten verbeteren.

Dat plan maakte veel los. GroenLinks stond destijds vooraan in het brede en aanhoudende verzet tegen die weg, net als alle natuurbeschermingsorganisaties en het actiecomité (later Stichting) Behoud Gooise Heide. Vele protesten, manifestaties en tienduizenden handtekeningen later werd het plan in mei 2001 weer ingetrokken. Ook het Noord-Hollandse provinciebestuur zag eindelijk in dat er totaal geen draagvlak voor het plan bestond.

Het was een voorproefje van wat de bestuurders te wachten staat als er nu opnieuw zo’n plan zou worden gesmeed. De vlam slaat nu al meteen in de pan bij iedere hint of suggestie van nieuw weg-over-de-hei-plan. Dat begon in de nazomer van vorig jaar, toen een toekomstvisie voor het Mediapark werd gepubliceerd dat in opdracht van de gemeente Hilversum was geschreven door het stedenbouwkundig architectenbureau UN Studio. Een van de vele mogelijkheden die in die visie werden geschetst was…. een weg over de Bussumerheide. Dat stuk blijft de gemoederen tot op de dag van vandaag bezighouden. Is het nou een plan of een van de vele opties die er theoretisch mogelijk zijn? De wethouder ontkent dat er sprake is van een plan, maar de twijfels en de zorgen blijven.

Eind vorig jaar kwam er nóg een bedreiging van onze mooie heide bij: De provincie Utrecht zou plannen maken om de N201 te verbreden en ten zuiden van Hilversum door te trekken over de hei, richting A27. En ook al ging het om toekomstscenario’s, en al ging het om een heide en twee gemeenten die niet eens bij Utrecht horen, het hek was van de dam. Dat nooit, riep iedereen die de natuur een warm hart toedraagt. GroenLinks Hilversum-Wijdemeren incluis, uiteraard.

Ook hier is het de vraag of en wanneer de provinciale besluitvorming ooit gaat uitmonden in een concreet plan. Maar mocht dat zo zijn, dan kunnen de voorstanders van zo’n plan hun borst natmaken. Als het aan GroenLinks ligt, zal het massale protest van een kleine 20 jaar geleden verbleken bij wat de plannenmakers nu te wachten staat. Want een weg over onze hei? Vergeet het maar. Die komt er niet. Nu niet, nooit niet.