Groenlinks stemt op hoofdlijnen in met de bevindingen uit het verkennend onderzoek. Meer kwaliteit in het zorgaanbod uitgaande van de behoefte, Monnickenberg als zorgpark maar dan wel zonder verdere verstening en een goede aansluiting op een HOV – regio lijn, nu en in de toekomst. Dat zijn de voorwaarden die Groenlinks stelt.

Ziekenhuis blijft in Hilversum

De discussie gaat niet over het verdwijnen van het ziekenhuis uit Hilversum. Het ziekenhuis heeft een centrale ligging, een natuurlijke uitstraling, een prima plek om te herstellen van ziekte. Dat het ziekenhuis niet verdwijnt wordt bevestigd door de investeringsplannen van Tergooi. Het ziekenhuis blijft in Hilversum en dát is een belangrijke constatering. Het ziekenhuis gaat met name poli – zorg en dagbehandelingen bieden. Dat lijkt ons ook te passen bij de ontwikkelingen in de zorg, meer en meer dagbehandeling, meer poliklinisch en minder ziekenhuisopnames. Dat vergt wel dat ouderen ook daadwerkelijk kunnen terugvallen op hulp aan huis en mocht dat niet mogelijk zijn dat een herstelperiode mogelijk is in het zorghotel.

Hoe ziet zorgbehoefte er komende twintig jaar uit?

Groenlinks is van mening dat over de zorgbehoefte van de inwoners van Hilversum en van het Gooi in zijn totaliteit geen duidelijk beeld bestaat. Ja, door vergrijzing en het steeds ouder worden, tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen neemt de zorg zeker toe, maar wijzigt de vraag. Ook het aanbod zal door technologie wijzigen. Om Hilversum met het Tergooiziekenhuis gereed te maken voor de toekomst is het van groot belang om een betrouwbaar beeld te hebben van de zorgbehoefte. Zorgbehoefte gaat veel verder dan alleen het hebben van een ziekenhuis binnen je gemeentelijke grenzen, sterker nog, een ziekenhuis is een schakel in het geheel. Overigens is niet het gebouw ons grootste belang, maar de daadwerkelijke kwalitatieve dienstverlening is bepalend.

Bereikbaarheid van ziekenhuis

Het belang van de patient is teneerste vooral gebaat bij kwalitatieve zorg: niet een ziekenhuis dat steeds op het randje van faillisement balanceert. Maar vervolgens is een goede bereikbaarheid voorwaarde voor een goed draaiend ziekenhuis. Niet alleen voor patient en bezoeker, ook voor het personeel. Niet voor niets is Tergooi een van de grootste werkgevers. Die verdienen een goede aansluiting op een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk. Wij willen als Groenlinks Hilversum Tergooi daarom laten aansluiten op de HOV – regio lijn. Want hoe dan ook, Tergooi is en blijft een regioziekenhuis. Wat is dan logischer dan dat nieuwbouw van het ziekenhuis aansluit op een goed openbaar vervoer netwerk, zowel op korte als lange termijn.

Infrastructuur van zorg

Als bestuurders van Hilversum moeten wij eisen stellen aan de infrastructuur van de zorg. Zorg moet in de buurt van de mensen zijn. Huisartsenposten en woondienstenzones zijn noodzakelijk om daarin te kunnen voorzien, want daar moet de eerste-lijns-hulp worden geboden. Samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut, apotheker en thuishulp moeten wij facilitairen en stimuleren. Dat moet leiden tot herkenbare en goed bereikbare centra waar deze eerste lijns hulp geboden kan worden. In overleg met huisartsen, apothekers, verpleeginstellingen én Tergooi kan deze zorg worden geboden.

Zorgpark in het groen

Zonder de bouwplannen van Tergooi te kennen kunnen wij als Groenlinks het bestuur van Tergooi wel meegeven dat wij tegen het bebouwen en verstenen van Monnickenberg zijn. Juist door de balans tussen natuur en gezondheidsinstellingen maakt deze omgeving zo krachtig als vestigingslocatie. Verdere verstening staan wij niet toe. Maar dat zal ook helemaal geen probleem zijn omdat op de huidige plek van het ziekenhuis met de omliggende parkeerterreinen meer dan genoeg ruimte biedt voor nieuwbouw. En wie houdt meer rekening met haar omgeving dan een ziekenhuisinstelling. Als je gezondheid propageert als product, dan hoort daar zeker geen aanslag op het groen bij. En als de gezondheidsinstellingen meer vloerruimte nodig hebben, mag het ziekenhuis wat GroenLinks betreft desnoods twee of drie verdiepingen hóger bouwen. Als het ziekenhuis meer ruimte nodig heeft, dan mogen ze dat in de hóógte zoeken; niet in het groen van Monnikenberg.