Nieuws

Zorg is meer dan ziekenhuis alleen

Groenlinks stemt op hoofdlijnen in met de bevindingen uit het verkennend onderzoek. Meer kwaliteit in het zorgaanbod uitgaande van de behoefte, Monnickenberg als zorgpark maar dan wel zonder verdere verstening en een goede aansluiting op een HOV – regio lijn, nu en in de toekomst. Dat zijn de voorwaarden die Groenlinks stelt.

Lees verder

Meerderheid raad: Hilversum Klimaatneutraal 2030

Een overgrote meerderheid van de raad wil dat Hilversum klimaatneutraal is in 2030. Niet alleen GroenLinks wil een duidelijk doelstelling, zo ook PvdA, CU, VVD, DLPH en D66. Met een duidelijk doel voor ogen wil GroenLinks dat de gemeente een voorbeeldrol vervult. ” Zoals ouders een voorbeeld zijn voor kinderen en leraren voor leerlingen, zo moet de gemeente op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor haar burgers”, aldus Inke Logtenberg raadslid voor GroenLinks.

Lees verder

Duurzaam in het Groen

Wethouder Walters tekende twee weken geleden op voordracht van GroenLinks het Groen Akkoord. Een prachtig begin op weg naar een klimaatneutraal Hilversum. Het Groen Akkoord biedt vele mogelijkheden voor financiering van projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. GroenLinks wil dat de gemeente zelf nu haar voorbeeldrol concrete invulling gaat geven. Zichtbare acties met betrekking tot gemeentelijke gebouwen zijn hiervoor noodzakelijk.

Lees verder

Pagina's