Wie is Jos

Ik woon sinds 2004 met veel plezier in Hilversum en ben sinds 2013 actief voor GroenLinks. Eind 2020 ben ik geïnstalleerd als raadslid en ik heb mij de afgelopen tijd beziggehouden met o.a. de jeugdzorg, de nieuwe inburgeringswet, het LHBTIQ+ beleid en het jongerenwerk. Naast de politiek ben ik werkzaam als verzekeringsadviseur en ben ik in het verleden als vrijwilliger betrokken geweest bij het twee festivals in Hilversum: Rondje35 en het One Hilversum Festival.

Hier sta ik voor

Ik vind het belangrijk dat iedereen in Hilversum mee kan doen in de maatschappij en daarbij zichzelf moet kunnen zijn. Ik zet me daarom voor de volgende zaken in:

 • Iedereen moet gelijke kansen krijgen, ongeacht of je uit een rijk of een arm gezin komt. De gemeente Hilversum moet daarom een ruimhartig armoedebeleid voeren en schuldhulpverlening bieden die niet de schuldeisers centraal zet, maar de persoon in kwestie.
   
 • Kinderen uit Hilversumse gezinnen met weinig geld moeten gewoon mee kunnen doen met sport, muziekles of andere activiteiten waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Het kinder- en jongerenwerk moet daarom verder worden uitgebreid.
   
 • Veel Hilversummers krijgen dagelijks te maken met racisme en discriminatie. Jongeren met een niet-westerse naam hebben bijvoorbeeld meer moeite om een stageplaats of baan te vinden. Dit is onzin die niet in onze samenleving thuis hoort en daar moeten we samen een eind aan maken.
   
 • Er is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Hilversum. Dit heeft echter nog niet geleid tot een grotere acceptatie van mensen die anders zijn. Ze worden lastig gevallen op straat en voelen zich daardoor ook in Hilversum niet veilig genoeg om zichzelf te kunnen zijn. Het regenboogbeleid van de gemeente Hilversum moet zich hier de komende jaren op richten.
   
 • Statushouders moeten zich welkom voelen in Hilversum. Met de nieuwe inburgeringswet moet de gemeente de regie pakken en zorgen dat nieuwe Hilversummers die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen goed landen in hun buurt.