Wie is Marleen

Ik ben Marleen, 58 jaar, woon sinds 1993 in Hilversum met veel plezier. Ik heb een ambtelijke carrière achter me, en heb daar kennis opgedaan van het sociale domein (zoals dat heet). GL is voor mij het podium om Hilversum socialer te maken, om solidariteit te stimuleren, en om als overheid extra kansen te creëren als je die van huis uit wat minder krijgt. Een goede ambtelijke organisatie en een sluitend financieel huishoudboekje zijn voorwaarden. Gericht op samenwerking, graag met humor!

Hier sta ik voor

  1. Een niet-stigmatiserende manier om bijzondere bijstand te verstrekken: een Hilversumpas is hiertoe een uitstekend middel.
  2. Welzijn en ontmoetingsplaatsen bevorderen in wijken die dat het hardste nodig hebben. De bezuiniging van het afgelopen college ongedaan maken en investeren in laagdrempelige voorzieningen.
  3. Veel meer inzet plegen om schulden te voorkomen en alternatieven ontwikkelen voor bewindvoering.
  4. Stoppen met het toepassen van zinloze regels in de bijstand. Maatwerk leveren!

Hiervoor moet je bij Marleen zijn:

  • Bestuur en gemeente
  • Financiën
  • Welzijn