Wie is Reijer

Ik geloof in een verbindende en empathische gemeente. Een gemeente waarin elke stem gehoord wordt en waar iedereen zich vrij kan voelen om op hun manier bij te dragen. Zo komen we tot goede beslissingen en een proces waar iedereen achter kan staan. Met als resultaat een Hilversum met vertrouwen in elkaar en met oog voor de waarde van diversiteit.

Hier sta ik voor

Ik wil werken aan een gemeente waarin we eerlijk met elkaar delen en waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Of het nou gaat om het vinden van een woning, de verdeling van kansen en rijkdom, of de klimaatrekening die nu wordt doorgeschoven naar volgende generaties.

Ik geloof dat deze uitdagingen van ons vragen dat we dat we durven met elkaar in gesprek te blijven gaan en ons willen inleven in het perspectief van de ander. Dat we het eerlijke verhaal vertellen en open zijn over wat nog beter kan. Want de juiste oplossingen komen alleen als we het samen doen.