Dat blijkt uit een serie schriftelijke vragen die door raadslid Frank Kool zijn gesteld aan het college van B&W. Dat college was onlangs onaangenaam verrast door de vernietiging van het bestemmingsplan Stationsgebied door de Raad van State. Dit bestemmingsplan is de basis voor de bouw van woningen in het Stationsgebied, een grote ondergrondse fietsenstalling en de verlegging van de Centrumring via de Koninginneweg-Schoolstraat, achter de Markt langs.

Door de verlegging van de Centrumring wordt het marktterrein autoluw verbonden met de binnenstad. Een belangrijke reden voor de vernietiging van het bestemmingsplan was de geluidsbelasting van de bestaande woningen aan het Langgewenst. De geluidsbelasting wordt berekend aan de hand van de maximumsnelheid. Deze bedraagt nu 50 km/uur en dat zorgt voor een hoge geluidsbelasting. Met een maximumsnelheid van 30 km/uur vallen de berekeningen niet alleen lager uit, maar is ook het lawaai van optrekkende motorvoertuigen lager. “Het is in de praktijk ook maar een kleine wijziging, omdat op delen van de Centrumring door de vele bochten op het traject al niet hard gereden kan worden. Vasthouden aan 50 km/uur is vooral liberaal-rechtse symboolpolitiek”, volgens raadslid Frank Kool.

Met een milieuzone kunnen oude type personenwagens en vervuilende vrachtwagens met luidruchtige verbrandingsmotoren worden geweerd. Ook daarmee wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van de Raad van State.

De maatregelen die GroenLinks bepleit sluiten goed aan op de in april 2021 vastgestelde Mobiliteitsvisie 2040 voor Hilversum. De visie bevat veel duurzame en innovatieve oplossingen die de behoefte aan ruimte kunnen beperken en leiden naar een schoner vervoerssysteem.

Benieuwd naar de ideeën van GroenLinks over mobiliteit en verkeer? Bekijk dan ons verkiezingsprogramma voor 2022.