Eén van de onderwerpen die in de begrotingsraad van woensdag de 13e november is besproken was de mogelijkheid om aan de slag te gaan op het al jaren braakliggende circusterrein aan de aan de slag te gaan. Fractievoorzitter Marleen Remmers hier al eerder, in de commissie, vragen over gesteld. Gezien de grote druk op de woningmarkt vindt GroenLinks het onacceptabel dat dit stuk grond, wat nota bene van de gemeente zelf is, nog steeds niet tot ontwikkeling wordt gebracht.

Hoe lang het circusterrein braak ligt weet eigenlijk niemand meer precies. Ooit stond er een HTS. Het lesgeven werd op een gegeven moment verplaatst en na een periode van leegstand en verpaupering is het gebouw gesloopt. Dat is allemaal diep in de jaren ’90 van de vorige eeuw gebeurd. Ook weten sommigen van ons nog dat er plannen zijn geweest rond 2008, toen Hilversum een competitie uitschreef die later is afgeblazen. En met enige regelmaat wordt er ook in de gemeenteraad over het terrein gesproken, maar dat heeft al die tijd niet tot een besluit geleid.

In de commissie gaf verantwoordelijk wethouder Voorink aan dat het oppakken van het circusterrein te veel ambtelijke capaciteit zou opeisen, terwijl er al zoveel andere projecten lopen die eerst netjes moeten worden afgerond. Het is volgens de wethouder ook best ingewikkeld: er zijn verschillende ideeën over wat je het beste met dit terrein kan doen. En wat je ook doet; participatie van omwonenden en bedrijven in de nabije buurt vergt een zorgvuldig traject. Om nog maar even te zwijgen over de verkeersafwikkeling in de Diependaalselaan, waar het nu zal zo druk is.

Allemaal waar, vindt GroenLinks. Maar nog steeds geen reden om er niet mee aan de slag te gaan, om een eerste stap te zetten. Om met elkaar, als gemeenteraadsleden, te bespreken wat we willen met dat terrein. Woningen? GroenLinks zegt uiteraard daarop volmondig ja! Wat voor woningen, de hoogte in, of tijdelijke behuizing, dáár moeten we een goede discussie over voeren.

Samen met de ChristenUnie diende GroenLinks een motie in om eerder te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden dan begin 2021, zoals het college wil. De motie is met een overweldigende meerderheid (32 van de 34 uitgebrachte stemmen) aangenomen. Bouwen aan Hilversum, is de ondertitel die het college heeft meegegeven aan de begroting 2020. GroenLinks voegt daar graag “met voortvarendheid” aan toe!

Marleen Remmers
Fractievoorzitter GroenLinks