We maakten ons klaar om voorafgaand aan de landelijke verkiezingen van 2021 weer te gaan huis-aan-huizen. Sara en Hannah kregen enthousiaste reacties om mee te gaan op verschillende zaterdagen. Helaas, het nog steeds heersende coronavirus gooit roet in het eten. Er is besloten dat er in elk geval tot 1 januari 2021 niet langs de huizen wordt gegaan.

Als commissie en raad hoopten wij ook weer fysiek te kunnen vergaderen. Hoewel we allemaal geleerd hebben om via zoom te vergaderen en dat ook wel efficiënt vinden, missen we het echte contact met elkaar, even met elkaar bijpraten, inhoudelijk overleg. Niet alleen als fractie onderling, maar ook met onze collega-raadsleden en de collegeleden. Na de persconferentie van minister-president Rutte werden de mogelijkheden van fysiek contact echter weer beperkt. En ook wij houden ons daaraan.

Gelukkig kunnen bijeenkomsten wel doorgaan, met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Locatie Vonk biedt daartoe een prima mogelijkheid, waar we afgelopen zaterdag onze traditionele en gezellige BBQ konden houden. Anders dan anders, maar daar zullen we aan moeten wennen.

Politiek gezien zijn het spannende tijden. We gaan in 2021 ons derde jaar van deze coalitie in. Normaal gesproken is dat een oogstjaar, en wordt er veel gerealiseerd wat na de coalitiebesprekingen is voorbereid. Hoe de begroting 2021 eruit gaat zien is nu nog niet te voorspellen. We hebben met elkaar een spaarpot ingesteld om de extra kosten in verband met de coronacrisis te kunnen voldoen. In die spaarpot is 2,7 miljoen euro gestort, maar die spaarpot is ondertussen leeg. Nu kan de gemeente Hilversum wel een stootje hebben, financieel gezien, maar dat betekent niet dat de reserves oneindig zijn. Ook is nog onduidelijk hoe de gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn zullen uitwerken, en op welke gebieden. In elk geval zullen we rekening moeten houden met een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en werklozen.

Op het moment dat ik dit schrijf komt een mail binnen van Jesse Klaver; in Den Haag kunnen fundamentele wijzigingen worden voorgesteld, en wat GroenLinks betreft is de tijd daar nu meer dan rijp voor: teken de petitie, en geef een signaal af dat het huidige systeem van de participatiewet, waar wantrouwen voorop staat, gewijzigd moet worden in een systeem dat uitgaat van vertrouwen:

https://petities.groenlinks.nl/?can_id=421f2f1fdf5825a1a90344244536d3e5&email_referrer=email_902633___subject_1239602&email_subject=niemand-zonder-inkomen-door-de-coronacrisis&link_id=1&utm_term=jk

Ook over deze crisis is al gezegd dat de rijken er rijker, en de armen er armer door worden. GroenLinks staat voor verkleining van de kansenongelijkheid en daar waar het in onze lokale macht ligt om die gelijkheid te vergroten, zullen we dat speerpunt blijven benadrukken en proberen om belemmeringen te verkleinen.

In principe elke maandagavond hebben wij onze fractievergadering; daarin bereiden we onder andere de komende commissie- en raadsvergaderingen voor. Heb je zin om eens een kijkje te komen nemen, of wil je meepraten? Dat kan altijd. Natuurlijk kan je ook onze individuele raadsleden benaderen. Onze contactgegevens en de portefeuilleverdeling staan op de website.

Wij hebben weer zin om aan de slag te gaan! Met de fractie en alle raadsleden, werken aan een sociaal en levendig Hilversum, waar je ook in deze verwarrende en soms verdrietige tijden graag wilt wonen.