En dan krijg je een appje binnen van de NOS om half vijf ‘s middag, of GroenLinks Hilversum bereid en in staat is om de volgende dag mee te werken aan een interview en of een verslaggever mee op pad kan als we huis-aan-huizen. En nee, dat is niet op zaterdag, maar morgen, om 15.00 uur. Vrijdag de 25e februari. Ik denk aan de zichtbaarheid van GroenLinks op het 8 uur journaal, en zeg dat wij dat voor elkaar gaan krijgen.

En dat is ook gelukt: op heel korte termijn zijn onze beide Sebastiaans (Hexspoor en Spiekerman), Jim, Linda en Christien bereid om voor de camera’s mee te gaan huis-aan-huizen. Het onderwerp waarover het item in het NOS-journaal gaat is de subsidie die toegekend wordt aan landelijke opererende partijen, maar niet aan lokale partijen. De vraag die de verslaggever stelt is of, en zo ja welke voordelen er zijn aan een landelijk opererende partij. Het is geen verrassing dat ik daar veel voordelen van zie: we hebben een goed werkend landelijk bureau, we kunnen hen om veel ondersteuning vragen, bij de campagnes worden we landelijk ondersteund, we hebben een platform waarop inhoudelijke kennis en initiatieven makkelijk worden gedeeld, 2e Kamerleden zijn maar 1 mailtje weg (en benaderbaar) enz. enz.

En dan blijft er van drie kwartier opnames 2 minuten over in het NOS journaal. Maar; het zag er mooi groen uit! En ik vind huis-aan-huizen echt leuk: inwoners van Hilversum zijn vaak bereid om met ons in gesprek te gaan over wat hen in hun omgeving bezighoudt. Vaak is het verkeer (mensen ergeren zich aan huftergedrag), parkeren, en groen. Laat dat nou net de thema’s zijn die ook met heldere standpunten in ons verkiezingsprogramma staan: we pleiten voor een maximale snelheid van 30 km in de binnenstad, en meer ruimte (en dus veiligheid) voor voetgangers en fietsers.

Ook buiten het NOS journaal om zijn we volop zichtbaar in de stad; op de politieke markt op de Groest, aan het huis-aan-huizen, en bij het ophangen van nestkastjes (een initiatief van onze nummer 4 Jim. Hij staat zelf niet op de foto; die heeft hij gemaakt). We blijven nog even in de campagnestand; afgelopen dinsdag was Lex bij het debat over duurzaamheid, aanstaande dinsdag, 8 maart, is Lex bij het ondernemers debat (in de Morgenster) en aanstaande donderdag is het lijsttrekkersdebat onder leiding van Felix Meurders in de Vorstin. U kunt dat volgen vanuit huis via de livestream van de gemeente Hilversum.  Als u naar De Vorstin komt dan is een toegangsbewijs niet nodig. Wel geldt: vol = vol. Onze nieuwe burgemeester Gerhard van den Top opent het debat om 20.00 uur. 

Woensdag 9 maart hebben we nog een raadsvergadering. Feitelijk voor de laatste keer in deze samenstelling. Van onze fractie hebben Frank Kool en Peter Veenendaal aangegeven dat ze geen verkiesbare plaats op de lijst ambiëren. En voor het eerst in twee jaar gaan we elkaar in levende lijve ontmoeten in de raadzaal. Vreemde gewaarwording zal dat zijn, na twee jaar vergaderen via zoom. Voor Jos zal dat de eerste keer zijn dat hij als raadslid in de raadzaal vergadert, evenals dat voor wethouder Bart het geval is.

Er staan 21 agendapunten op de agenda. Eén ding weten we zeker; al die punten moeten woensdagavond besloten worden, want onze gewone uitloopavond, de donderdag volgend op de raad, is er niet; dan zijn we allemaal in De Vorstin.

Alle campagne-uitingen worden overschaduwd door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Beelden van velen op de vlucht, met achterlating van huis en haard, niet wetend waarheen zij vluchten, beelden van gebombardeerde steden, het raakt ons allen diep. We zien en horen dappere mensen die strijden voor vrijheid van meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht van Oekraïners. En dat doet mij – opnieuw – beseffen hoe bevoorrecht wij zijn in Nederland: dat wij een grote vrijheid van meningsuiting hebben, en dat wij volgende week in alle vrijheid onze stem mogen laten horen.

Marleen Remmers
Lijsttrekker/fractievoorzitter GroenLinks Hilversum