Op 4 december is de rooktegel voor de hoofdingang van het raadhuis verwijderd. Deze is vervangen voor een nieuwe tegel waar groot "Rookvrije Generatie" op staat. Samen met ruim 30 organisaties in de regio heeft de gemeente Hilversum zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Zo’n alliantie wordt natuurlijk feestelijk ondertekend en door deze alliantie zijn wij de eerste regio die een dergelijke ambitie hebben verwoord.

Ik vind, dat als je een dergelijke ambitie hebt, je ook het goede voorbeeld moet geven. Dat betekent in dit geval dat je het roken zoveel mogelijk moet ontmoedigen, niet alleen bij jongeren, maar bij ons allemaal. De asbaktegel, die vlak voor de ingang van het raadhuis lag, vond ik niet bepaald ontmoedigend en ook niet het visitekaartje dat bij ons prachtige raadhuis hoort.

Als lokale overheid moeten wij onderzoeken wat wij kunnen doen om ongezonde leefgewoonten te veranderen. We weten het allemaal wel: we bewegen te weinig, eten te veel, drinken graag. Nu het nieuwe jaar weer nadert, de tijd van goede voornemens, nemen we ons opnieuw weer voor om die sportschool te gaan bezoeken. Wekelijks. Oftewel: ook bij GroenLinks weten we dat het veranderen van leefstijl geen eenvoudige opgave is. Maar dat betekent niet dat we het niet moeten proberen.

Bij de behandeling van de gemeentebegroting heb ik gesteld dat in onze begroting aandacht voor volksgezondheid en leefstijlinterventies ontbreekt. Staatssecretaris Blokhuis heeft zojuist een preventieakkoord opgesteld om burgers gezonder te maken, met name op het gebied van roken, overgewicht, en problematisch alcoholgebruik. Steeds meer dringt door dat preventie zowel beter is voor de gezondheid van inwoners, als voor onze collectieve portemonnee. Landelijke cijfers geven aan dat problematisch alcoholgebruik ons een miljard euro per jaar kost. Overgewicht leidt tot meer diabetes type 2, kanker en hart- en vaatziekten en roken kost ons 2,4 miljard euro aan zorgkosten, nog afgezien van de 20 duizend mensen die per jaar overlijden aan de gevolgen van roken.

Haagse plannen kunnen helpen om met z’n allen gezonder te worden, maar wij – lokaal – moeten ons eigen steentje bijdragen. Huisartsen spelen een cruciale rol op het gebied van voorlichten van onze inwoners. Het lijkt ons een goed idee dat wij, als gemeente, meer samenwerking zoeken met huisartsen. Een groot aantal scholen in Hilversum is al rookvrij en dat gaat wat ons betreft ook gebeuren bij de sportaccommodaties en speelterreinen.

Twintig jaar geleden konden we het ons niet voorstellen dat roken in cafés en restaurants echt zou verdwijnen. Over twintig jaar kunnen we het ons niet meer kunnen voorstellen dat we rokend op het terras hebben gezeten, bij de bushalte stonden of bij het sportveld hebben gestaan.

Wethouder Walthers heeft toegezegd dat zij hierop terugkomt in het eerste kwartaal van 2019. Wij wachten dat af. Voor dit moment zijn wij blij dat er een stapje is gezet in de goede richting!