Op zaterdagmorgen 20 januari 2024 was het zo ver. De eerst activiteit werd uitgevoerd in Zuid Oost Hilversum, meer specifiek nabij het Riebeeck winkelcentrum. We hebben met 9 vrijwilligers vooral veel gesprekken gevoerd rond de Van Linschotenlaan en Oude Amersfoortseweg. Uit gesprekken met de wijkbewoners bleek een dringende behoefte aan verbetering van het winkelcentrum. Dat was te zien: we troffen in het winkelcentrum veel leegstand aan. Alleen de supermarkt, een slagerij en een sigarenwinkel waren nog open voor diensten aan de wijk. Onderzoek leert dat er plannen zijn voor verbetering van het winkelcentrum. (Klik hier voor het artikel in Gooi en Eemlander).

We hebben onze fracties om gevraagd voor de wens van de bewoners om zo snel als mogelijk herinrichting van dit winkelcentrum. Het blijkt dat deze gebouwen niet in eigendom zijn van de gemeente waardoor de gemeente ook geen zeggenschap heeft over de invulling. Wel gaan we kijken binnen welk termijn de verbouwing van de Albert Heijn gepland staat en zullen we de eigenaar vragen naar mogelijkheden voor de tijdelijke invulling.

Uit onze rondgang op de Oude Amersfoortseweg bleek ons dat bewoners behoorlijk goed op elkaar letten. Wel hoorden we daar klachten over de gebrekkige groenvoorziening in de wijk. Naar de mening van de bewoners kan dit echt beter! Gelukkig was er ook het inspirerende plan van Vrienden voor de Vijver dat weer nieuwe energie verdient. Ook dit gaan we aan de fracties vragen.

Op de Van Linschotenlaan hoorden we een diffuus geluid. Bewoners wisten ons te wijzen op de eenzaamheid van alleenstaanden die daar zeker heerste. Activiteiten, georganiseerd door de gemeente en Versa Welzijn waren niet of nauwelijks bekend. Ook het pas ingerichte buurthuis ‘Zuid Oost’ kwam niet of nauwelijks ter sprake. Een veel gehoorde klacht in deze appartementen ging over de almaar stijgende kosten van het levensonderhoud.

Als afsluiter zijn de vrijwilligers nog koffie gaan drinken bij het nieuwe ziekenhuis, wat een zeer mooie plek is geworden middenin het groen. De algemene opvatting van onze actieve GroenLinks-PvdA leden was dat dit een zeer zinvolle eerste ochtend was in een snijdend koud Hilversum. De twee zaken die er uitsprongen en waar we met de fractie over in gesprek willen is de voortgang van de herinrichting van de Riebeeckgalerij en een verbetering van de groenvoorziening nabij de Oude Amersfoortseweg.

Wil je meer weten over komende geplande activiteiten van ons campagneteam?

 Voor meer informatie: 

Sara Steenkamp; sara.steenkamp@groenlinks-hilversum, nl   
Jan Willem van de Pol; janwillemvandepol@gmail.com