Marleen Remmers, lijsttrekker van GroenLinks Hilversum. “In Hilversum werden we de afgelopen jaren nog wel eens voor gek verklaard, wanneer wij spraken over onze ambities t.a.v. verduurzaming. Zo wilden een aantal partijen vorig jaar nog de Hilversumse ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn, doorschuiven naar 2050. Gelukkig bleef een meerderheid van de raad vasthouden aan die ambitie. Maar de urgentie is echter nu zo groot, dat niets doen voor geen enkele partij meer een optie mag zijn. We moeten nu met z’n allen aan de slag!”

Het actieplan omvat een vijftal maatregelen:

  1. Verhuurders moeten verplicht verduurzamen. We zetten direct in op isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen. De woningen met de slechtste labels pakken we voor komende winter al aan en zijn uiterlijk in 2024 allemaal goed geïsoleerd. Uiterlijk in 2030 hebben alle huurwoningen in onze gemeente het B energielabel.
  2. Inwoners worden ontzorgd. Elke inwoner (met een inkomen tot en met modaal) wordt geholpen bij het verduurzamen van de eigen woning met advies door een energiecoach. Inwoners met een slecht geïsoleerde woning krijgen hulp bij het snel nemen van isolerende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie.
  3. De gemeente ondersteunt collectief inkopen per wijk. Zo kunnen buren samen zonnepanelen, isolatie en andere verduurzamingsmaatregelen inkopen. Om het voor inwoners met een kleine portemonnee betaalbaar te houden financieren we verduurzaming collectief. De gemeente zorgt voor regelingen waardoor iedereen in staat is de eigen woning te verduurzamen en niet alleen de rijkere inwoners deze kans krijgen.
  4. Voor bedrijven die grootverbruikers zijn van energie komt een actieplan. We controleren of zij zich houden aan de wettelijke verplichting tot besparing. Daarnaast werken we met deze bedrijven toe naar een convenant waarin zij zich verplichten tot een grotere besparing dan nu al wettelijk verplicht is.
  5. We ondersteunen het MKB in onze gemeente in het besparen van energie door energieadviseurs langs te laten gaan bij de MKB bedrijven. Deze energieadviseurs stellen een verduurzamingsplan op voor het bedrijf en helpen bij het vinden van financiering voor deze plannen.

Door onze inwoners en het MKB te helpen bij verduurzaming zorgen we ervoor als gemeente dat we energie gaan besparen en de energierekening weer voor iedereen betaalbaar wordt. We vragen van de grootverbruikers verantwoordelijkheid te nemen en ook hun bijdrage te leveren aan onze energieonafhankelijkheid. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart hoopt GroenLinks dat deze punten in zoveel mogelijk coalitieakkoorden een plek vinden.

De volgende GroenLinks fracties hebben het Actieplan Energieonafhankelijkheid ondertekend: Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Bergen, Beverwijk, Castricum, Gooise Meren, Den Helder, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hilversum, Hoorn, Hollands Kroon, Huizen, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Ouder Amstel, Texel, Velsen, Waterland, Wormerland, Zaanstad.