Op 16 maart kondigde ‘onze’ wethouder Jan Kastje aan dat hij terugtreedt als wethouder van de gemeente Hilversum. GroenLinks is hem dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid en grote inzet.

De fractie bedankt Jan! Lees hier hoe Jan GroenLinks heeft gepositioneerd in onze groene gemeente.

Jan Kastje is vanaf 2010 zeer actief betrokken bij GroenLinks Hilversum. Frank Kool, toenmalig en huidig raadslid, kent hem sinds die periode: “Jan heeft vanaf toen de afdeling opgebouwd. Hij werd gevraagd door het bestuur om fractievoorzitter te worden, wat hij met veel energie heeft opgepakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat er goede mensen bij de fractie werden betrokken. Daarvoor heeft hij menig kopje koffie gedronken met GroenLinksers die hij wist te verleiden tot een actieve bijdrage aan een groenere en levendiger stad. In die eerste raadsperiode speelden een aantal dossiers in de raad waarin GroenLinks een beslissend standpunt innam. Ik denk bijvoorbeeld aan de zeer succesvolle campagne tegen een weg op de hei, voor vergroening van Hilversum (het 1.000 bomen plan) en onze beslissende stem voor het HOV. De overweging was – zoals nog steeds – zorgen voor een toegankelijke stad door het openbaar te verbeteren.”

Wethouderschap
In de raad wist Jan een stevige reputatie op te bouwen: verbindende standpunten, constructief, met een genuanceerde mening. Na de verkiezingen van maart 2018, toen GroenLinks van 2 naar 5 zetels in de raad ging, werd Jan wethouder. Gezien zijn passie voor duurzaamheid en het belang van meer bouwen voor verschillende doelgroepen, was voor GroenLinks de portefeuilleverdeling in de coalitie niet ingewikkeld.

Als wethouder had Jan  met deze onderwerpen een aantal voor ons belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille. Eerstverantwoordelijke voor de regionale energietransitie. Een flinke uitdaging: een maatschappelijke ommekeer die we allemaal belangrijk vinden, maar waarvan we nog niet goed weten wat de beste manier is om grote stappen te zetten, nog afgezien van de vraag wie dat gaat betalen.

"Een uitstekend tandem"
Marleen Remmers – fractievoorzitter – kent Jan vanaf 2012 toen ze samenin de fractie zaten. “De vorige raadsperiode functioneerden we als een uitstekend tandem; we verstonden elkaar met weinig woorden, vertrouwden elkaar op onze domeinen volledig. Jan hamerde er ook altijd op dat we naar buiten gingen en spraakmakende debatten organiseerden. Hij wist daarin een goede balans te vinden tussen raadswerk uitvoeren en de buitenwereld ingaan. Hij gaf ruimte aan de individuele fractieleden, maar verloor het langere-termijnperspectief nooit uit het oog door zijn strategische blik en politieke inzicht.”

Verduurzaming van onze stad
Jan Kastje hechtte ook vanuit zijn functie als wethouder veel waarde aan een degelijke aanpak van de energietransitie en de verduurzaming van Hilversum. Om ingrijpende keuzes te maken is brede steun van de raad noodzakelijk. De fractie van GroenLinks en de wethouder moesten in de afgelopen periode constateren dat hij in toenemende mate moeite had die steun te verkrijgen. Wethouder Kastje trok daaruit zijn conclusie en is per 18 maart afgetreden.

De fractie is trots op hetgeen Jan voor GroenLinks in Hilversum heeft bereikt, en is hem grote dankbaarheid verschuldigd voor zijn jarenlange betrokkenheid en grote inzet. GroenLinks blijft onverminderd gecommitteerd aan het coalitieakkoord en steunt het college. Er loopt een procedure voor het vinden van een nieuwe kandidaat-wethouder.