Lokale GroenLinksfracties in de metropoolregio Amsterdam lanceren vandaag samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. GroenLinks-lijsttrekker Jan Kastje uit Hilversum heeft ook het natuurpact ondertekend. Aanleiding is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeenten om lef te tonen door ook te bouwen in het groen. Kastje noemt dat ‘eeuwig zonde, onnodig en ondoordacht’.

‘Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur’, aldus Kastje.

Jan Kastje wijst er op dat ook GroenLinks vindt dat bouwen nodig is. ‘Tot 2040 zijn er netto circa 250.00 woningen nodig in de metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave.  Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen. Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur.’ Door regionale samenwerking kunnen gemeenten het groen niet alleen beter beschermen maar ook beheren en verbinden.

Kastje: “GroenLinks Hilversum vindt het belangrijk dat het groen niet wordt volgebouwd. Het is van groot belang dat iedereen kan genieten van de open gebieden rondom Hilversum. Daar moeten we verantwoordelijk mee omgaan.”

Omdat dit kabinet de suggestie wekt voor de makkelijke weg te kiezen, en niet voor gezond en groen, is dit natuurpact hard nodig. We dringen daarin aan op het maken van duidelijke afspraken tijdens de collegeonderhandelingen om het groen te beschermen, dat betekent wel dat gemeenten de schouders er echt samen onder moeten  zetten om snel meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Want als die er niet snel komen neemt de druk om toch te bouwen in het groen alleen maar toe. Regionale samenwerking kan dat voorkomen.