GroenLinks behoudt vier zetels in de raad. Dat is één zetel minder dan in de vorige periode, maar nog steeds een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Met vier van de 37 zetels blijven wij een grote partij, waar rekening mee gehouden wordt.

Omdat er veel voorkeursstemmen zijn uitgebracht op de verschillende kandidaten is de volgorde gewijzigd. Als lijsttrekker mocht ik 2431 stemmen ontvangen. Willemijn de Bruijn heeft 549 voorkeursstemmen gekregen (om een voorkeurszetel te behalen is 25 % van de kiesdeler nodig. De kiesdeler is 968.) Ook gaan Sebastiaan Hexspoor en Lex van Waarden benoemd worden als raadslid.

Ik vind dat hiermee de nieuwe fractie een hele mooie mix laat zien van man/vrouw, ervaren raadsleden en verjonging. Wij gaan ons met ons vieren allereerst buigen over onze portefeuilleverdeling en met elkaar bepalen op welke manier wij met elkaar gaan samenwerken. Ik heb daar alle vertrouwen in.

Natuurlijk doet het ook wel een beetje pijn. Vier zetels betekent in dit geval dat Jim niet in de raad komt, evenmin als Reijer en Jos en alle andere kandidaten die op de kandidatenlijst stonden en de afgelopen periode zò actief zijn geweest met alle campagne-activiteiten. Dat doet echt wel even pijn.

Heel veel dank aan alle enthousiaste mensen die ik de afgelopen periode weer heb mogen ontmoeten; tijdens het huis-aan-huizen, de drie zaterdagen op de politieke markt op de Groest, het posten van allerlei berichten op sociale media, het voeren van debatten, het ophangen van nestkastjes of het schoonmaken van bermen. Ik vond het heel fijn om ook weer zoveel nieuwe GroenLinksers te begroeten. Speciale dank gaat uit naar onze campagneleidster, Linda van de Vooren.

Ruim 4000 inwoners van Hilversum kiezen voor het groene en linkse geluid. Samen met Willemijn, Sebastiaan en Lex ga ik dat met veel enthousiasme de komende vier jaren laten horen in onze gemeenteraad.

Marleen Remmers