"Jaarlijks anderhalf miljoen euro voor welzijn in wijken", kopt de Gooi en Eemlander van 25 januari 2018. Bij het lezen van het artikel schoot bij mij het  spreekwoord “bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen” door het hoofd. En zo is het maar net: ook voor dit college van D66, VVD en CDA komen er verkiezingen aan; op 21 maart geven inwoners van Hilversum hun mening over het gevoerde beleid. En ik denk dat de wethouders hopen dat het laatste beeld beklijft in de hoofden van alle inwoners: kijk naar het besluit van januari 2018 en de omvorming van welzijnsactiviteiten die dit college heeft gerealiseerd!

Ik denk dat inwoners van Hilversum goed in staat zijn om iets langer terug te kijken. Dit college (met als eerst verantwoordelijken de wethouders Van der Want D66 en, toen nog, Klamer van de SP!) wilden vanaf december 2014 het budget voor welzijn in twee jaar afbouwen naar € 0. Het ging om een budget van ongeveer € 3,5 miljoen, waarmee activiteiten in de wijken werden georganiseerd zoals jeugd en jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociaal juridische dienstverlening etc..

Vanaf dat moment heeft GroenLinks zich veelvuldig verzet tegen dit besluit. Het college van D66, VVD, CDA en SP kwam met wollige beleidsnota’s met ronkende zinnen, vol gloed over het belang van buurten, maar brak ondertussen in jaren opgebouwde netwerken in buurten met grote snelheid af. En natuurlijk kon je erop wachten; welzijnswerk, geconfronteerd met zulke enorme bezuiniging in korte tijd raakt op drift; medewerkers overbelast en tijd voor de gewenste verandering was er absoluut niet.

Blijkbaar was het vertrek van de SP en wethouder Klamer noodzakelijk om de koers te wijzigen, diezelfde SP die in haar verkiezingsprogramma 2014 geen bezuinigingen wilde en vervolgens tekende voor 3,5 miljoen minder voor welzijn. Het college komt nu met het voorstel naar de raad om in 2 jaar € 3 miljoen zorggeld over te hevelen naar het welzijnsdomein. In elk geval is bereikt, zo lijkt het er in elk geval in dit artikel op, dat zorg- en welzijnsinstellingen elkaar beter kunnen vinden, dat er meer wordt samengewerkt en dat er minder versnippering van het aanbod is. Dat ondersteunt GroenLinks van harte.

Het lijkt erop dat er eindelijk een aantal stappen in de goede richting wordt gezet. En die goede richting is wat GroenLinks betreft laagdrempelig in de wijken hulp en ontmoetingsruimtes aanbieden aan inwoners. Het was geloofwaardiger geweest als D66, VVD, CDA (en SP) dit besluit eerder hadden genomen, in plaats van zo vlak voor de verkiezingen. Voor GroenLinks voelt dit besluit als erkenning van onze inspanningen en zijn we uiteindelijk blij met dit voortschrijdend inzicht. Het gaat erom dat inwoners, buurten en welzijn erop vooruitgaan in Hilversum. Verschil maken, samen knokken voor wat kwetsbaar is, op naar 21 maart! 

Marleen Remmers, gemeenteraadslid GroenLinks Hilversum