Pats boem: dan mag je wethouder in dit mooie Hilversum zijn. Namens 90.000 inwoners een stad meebesturen, je inwoners vertegenwoordigen, resultaten proberen te bereiken die in deze coalitie (HvH, D66, VVD en GroenLinks) zijn afgesproken. Wauw!

En dan weer met beide benen op de grond, want tja: je moet leiding geven, aangeven wat je prioriteiten zijn. Ja maar, die staan toch in dat coalitieakkoord? Zeker, maar een coalitieakkoord geeft nog niet aan wat eerst moet en wat later kan. Laat ik om te beginnen dat proberen te verhelderen voor duurzaamheid.

Duurzaamheid is een kernprioriteit voor dit college en dat treft, want dat is het ook voor mij. Ik zet mij al heel lang in voor duurzaamheid, natuur en milieu. Verantwoord leven, zodat je rekening houdt met de natuur om je heen en met mensen elders op deze wereld. Zo wil ik in de politiek bereiken dat we als Hilversum onze verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan het oplossen van klimaatverandering. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer, dat was het als raadslid en dat is het nu als wethouder. 

Het is mijn ambitie om dat gevoel van urgentie te benutten en de komende jaren echt meters te maken. Het kan en we gaan het doen, dat gevoel Het wordt concreet door precies te kijken waar de gemeente het verschil kan maken. We moeten van het aardgas af, zeker. Alternatieve warmteopties zijn er vele, maar welke de beste zijn moet zich nog in belangrijken mate uitwijzen. Dat vraagt juist van de gemeente veel uitzoekwerk en een goede planning over wanneer welke wijken in overleg met inwoners ‘van het gas af’ kunnen. En dat zijn we aan het doen.

Ondertussen zie ik dat de praktijk van energiebesparing in bestaande woningen en vastgoed nog lastig van de grond komt. Ongeveer 70% van het energiegebruik in Hilversum komt van bestaande woningen en Hilversum kent heel veel (mooie, dat wel) woningen van voor de Tweede Wereldoorlog. En die zijn energetisch vaak zo lek als een mandje, en veelal in particulier bezit. Zolang er nog geen definitief bewezen alternatieven voor gas zijn, die zich rendabel grootschalig laten inzetten, zullen we met nog meer kracht moeten inzetten op energie besparen. Dat wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken!

Daarom wil ik de komende jaren inzetten op meters maken in energiebesparing en zo zorgen voor minder CO2-uitstoot. Als gemeente gaan we sterker sturen op energiebesparing in ons eigen vastgoed en (in overleg) op maatschappelijk vastgoed en woningcorporatiebezit. Hilversum kent meer dan duizend rijks- en gemeentelijke monumenten, die moeten we met behoud van kwaliteit bij de energetische tijd krijgen. Daarnaast kunnen we als gemeente(n in de regionale samenwerking) veel beter onze inwoners ondersteunen door de keten van architecten, aannemers en installateurs beter te organiseren. Zodat inwoners beter worden ‘ontzorgd’, met advies en uitvoering en betere mogelijkheden om energiebesparingsmaatregelen te financieren.

Tot slot, de businesscase voor zonnepanelen is ondertussen gelukkig zo goed dat ik mezelf afvraag of we daar als gemeente nog een rol hebben. En toch zie ik daar nog wel wat mogelijkheden om zonder al te veel moeite ook daar nog een versnelling te realiseren. Hilversum ligt achter op wat er landelijk gemiddeld aan zonnepanelen op daken ligt, ook dat draagt bij aan minder CO2-uitstoot. Inwoners vinden het vaak interessant genoeg, bedrijven moeten we ook nog een beetje opporren. Aan gemeentelijke regelgeving en dergelijke moet het niet meer liggen.

Terug naar de vraag waar ik trots op zou zijn. Heel concreet op duurzaamheid in Hilversum in 2022. Laat ik een poging doen. In 2022 komt men naar Hilversum om te leren hoe wij hier de hele gemeentelijke organisatie toch echt klimaatneutraal hebben weten te krijgen. In 2022 hebben 50% van álle daarvoor geschikte daken in Hilversum zonnepanelen op het dak, hoe hebben ze die inhaalslag geflikt?

Oh, en in 2022 komt men naar Hilversum om samen te leren hoe we op een innovatieve manier monumenten weten te verduurzamen.

Vanuit de drive die ik heb en voel, weet ik er nog wel meer. Ook in nauw overleg met mijn collega-wethouders. Ik zie ernaar uit. Naar meer impact door duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden. Naar meer impact door en met onze inwoners en bedrijven in een effectief en innovatief Hilversum100. Maar, ‘in der begrenzung zeigt sich der meister’. Bovendien wil ik hier met de gemeenteraad en met anderen meer over sparren. Het succes zit in gezamenlijk eigenaarschap. Ook daar zie ik naar uit!

 

Jan Kastje is wethouder duurzaamheid in Hilversum. Regelmatig zal hij een stukje schrijven om wat inzicht te geven in wat een bestuurder in Hilversum bezighoudt, waar die tegenaan loopt en mee bezig is. Misschien inspireert het om mee te doen!