Wonen in Hilversum

Op het thema wonen gaat GroenLinks in ieder geval aan de slag voor:

  • In en om het centrum wordt ingezet op het bouwen van één en tweepersoonswoningen, duurzaam, binnenstedelijk verdichten met kwalitatief goede en mooie woningbouw en toevoegen van groen. De komende periode wil GroenLinks inzetten op het realiseren van 1000 jongerenwoningen. 
  • Binnen het project Crailo moet een permanent complex van 300 tijdelijke woningen komen.

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma.

> Overzicht van onze belangrijkste thema's