Zon op alle daken

Klimaatverandering aanpakken kan alleen door de energietransitie serieus te nemen. Daarom is het belangrijk dat we onze energie halen uit klimaatneutrale bronnen. Hilversum van het gas af en zon op alle daken!

Duurzaam Hilversum

Op het thema duurzaamheid gaan we in ieder geval aan de slag voor:

  • Bij de ontwikkeling van Crailo bij de A1 niet tornen aan het uitgangspunt 1/3 natuur, een deugdelijke ecologische verbindingszone en - gebiedsinrichting. Daarnaast wordt er alleen duurzaam en gasloos gebouwd.
  • Het GroenLinks initiatief ‘zon op gemeentelijk dak’ uitbreiden naar de gebouwen van alle maatschappelijke organisaties. Particulier initiatief versterken door regionaal groot inkopen van zonnepanelen.
  • In de komende vier jaar wordt een bestaande wijk gasloos gemaakt. Energiebesparing in bestaande bouw is nog een enorme opgave, maar ga het experiment aan. Hilversum moet gasloos zijn in 2040!
  • Versneld stimuleren van elektrisch vervoer omdat dit duurzamer én beter voor de luchtkwaliteit is. Zoals breed toegankelijke voorzieningen voor elektrisch laden van voertuigen, meer elektrische deel-auto’s en elektrische bevoorrading van winkels in de stad.
  • Voor een betere leefomgeving komen op meer plekken beperkte openbare verlichting, geluidsarm asfalt en ‘auto te gast’-wegen. Hilversum gaat ook experimenten met leefstraten, open streets en parking days faciliteren.
  • Er komt een voorlichtingscampagne gericht op het beter stoken van (hout)kachels en open haarden. Ook komt er een plan voor het beter afhandelen van overlast ervan.

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma.

> Overzicht van onze belangrijkste thema's

Sluit je aan!

Een duurzaam Hilversum bereik je samen. Sluit je aan!

Doe mee