Duurzaam Hilversum

Op het thema duurzaamheid gaan we in ieder geval aan de slag voor:

  • Bij de ontwikkeling van Crailo bij de A1 niet tornen aan het uitgangspunt 1/3 natuur, een deugdelijke ecologische verbindingszone en - gebiedsinrichting. Daarnaast wordt er alleen duurzaam en gasloos gebouwd.
  • Het GroenLinks initiatief ‘zon op gemeentelijk dak’ uitbreiden naar de gebouwen van alle maatschappelijke organisaties. Particulier initiatief versterken door regionaal groot inkopen van zonnepanelen.
  • In de komende vier jaar wordt een bestaande wijk gasloos gemaakt. Energiebesparing in bestaande bouw is nog een enorme opgave, maar ga het experiment aan. Hilversum moet gasloos zijn in 2040!
  • Versneld stimuleren van elektrisch vervoer omdat dit duurzamer én beter voor de luchtkwaliteit is. Zoals breed toegankelijke voorzieningen voor elektrisch laden van voertuigen, meer elektrische deel-auto’s en elektrische bevoorrading van winkels in de stad.
  • Voor een betere leefomgeving komen op meer plekken beperkte openbare verlichting, geluidsarm asfalt en ‘auto te gast’-wegen. Hilversum gaat ook experimenten met leefstraten, open streets en parking days faciliteren.
  • Er komt een voorlichtingscampagne gericht op het beter stoken van (hout)kachels en open haarden. Ook komt er een plan voor het beter afhandelen van overlast ervan.

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma.

> Overzicht van onze belangrijkste thema's