Zorgen voor elkaar

GroenLinks gaat op het thema zorg in ieder geval aan de slag voor: 

  • Een ‘Hilversums model’ in de bijstand, uitgaande van wat mensen wél kunnen. Een sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en leidt uiteindelijk beter naar werk. Kijk welke regels goed werken en welke niet. Experimenteer met begeleiden naar werk. Maak tijdelijk – of deeltijdwerken vanuit een uitkering gemakkelijker.
  • Invoering van een Hilversumpas, een kortingspas voor inwoners van de gemeente. Voor ieder toegankelijk en voor mensen met een minimuminkomen gratis.
  • Voorkomen en verhelpen van schuldenproblemen door snelle, persoonlijke hulp met ruimte voor budgetbeheer als alternatief voor bewindvoering.
  • Herstel van het welzijnswerk betekent ook een sterkere inzet op mantelzorg, buurtontmoetingspunten, het actief benaderen van zorgmijders en activerend huisbezoek.
  • Inzet op leer-werktrajecten met een baangarantie voor statushouders en jongeren met onvoldoende kwalificaties, in samenwerking met bedrijven en het MBO.

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

> Overzichtspagina met belangrijkste thema's