Het beeld dat we nu zien gaan we de komende jaren namelijk veel meer zien. Naar verwachting zullen de komende twintig jaar de helft van de huidige banen verdwijnen door verdere technologisering. Als gevolg zal er een steeds grotere groep mensen zich richten op de gemeente voor ondersteuning. De gemeente kan hierin niet blijven handelen zoals ze jarenlang gewend is, namelijk door te proberen om mensen via re-integratietrajecten weer aan het werk te krijgen. Er zal naar andere oplossingen moeten worden gekeken, zoals een basisinkomen, arbeidstijdverkorting en basisbanen.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid adviseert verder om te gaan werken met zogenaamde basisbanen. Hiervoor lopen al experimenten in Amsterdam, Den Haag en Heerlen. Basisbanen geven zekerheid en grip voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

Lees hier verder bij de NOS.

De afgelopen weken heeft de fractie van GroenLinks meerdere malen aandacht gevraagd voor deze ontwikkelingen. We vinden dat het college hierin te weinig ambitie toont.