Door de coronacrisis stijgt het aantal bijstandsuitkeringen. Dit is wat GroenLinks betreft een goede aanleiding om opnieuw te kijken naar vormen van bijstand en hoe wij mensen aan het werk helpen.

Uit experimenten in de gemeenten Wageningen, Groningen, Tilburg en Nijmegen blijkt dat het anders begeleiden van mensen ertoe leidt dat mensen makkelijker uitstromen uit de bijstand naar werk en zich daarbij prettiger voelen. Mensen kregen bijvoorbeeld extra begeleiding of juist meer ruimte om zelf hun traject vorm te geven.
(bron: Volkskrant)

De wetenschappelijk raad voor regeringsbeleid adviseert verder om te gaan werken met zogenaamde basisbanen. Hiervoor lopen al experimenten in Amsterdam, Den Haag en Heerlen. Basisbanen geven zekerheid en grip voor mensen die moeilijk aan het werk komen.
(bron: NOS)

Vragen aan het college

- Wordt er in Hilversum op dit moment ook gewerkt met nieuwe manieren van mensen aan het werk helpen naar het voorbeeld van het bovenstaande experiment? Of zijn daar plannen voor?

- Is het college voornemens om het principe van basisbanen ook in Hilversum toe te passen?

- Deelt het college de mening van GroenLinks dat de gevolgen van de coronacrisis vragen om nieuwe vormen van bijstand en begeleiding naar werk?

- Kan er hierover voor de zomer nog een plan van aanpak worden voorgelegd aan de gemeenteraad?

Namens de fractie van GroenLinks
Arie Poels

Lees verder: