GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve voor meer en betere natuur in de regio. De kap is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum. Door de natuurverbinding kan de variatie in diersoorten toenemen en de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27 door.

Het besluit in 2010 van de gemeenteraad om een Hoogwaardige busbaan aan te leggen langs het spoor door Anna’s Hoeve en de wens voor een natuurbrug over het spoor bood de unieke gelegenheid de versnippering van Anna’s Hoeve door wegen op te heffen. Door het naast elkaar leggen van spoor, busbaan en autoweg kan de bestaande weg uit het hart van het gebied worden verwijderd. Hierdoor hoeft slechts één natuurbrug gebouwd te worden in plaats van twee. Om ruimte te maken voor de natuurbrug en een nieuwe weg langs het spoor moeten er helaas bomen weg. Voor de weggehaalde bomen komen er nieuwe terug. Voor het goed functioneren van de natuurbrug zal een klein stuk van Anna’s Hoeve niet meer toegankelijke kunnen zijn voor publiek. In de variant waarbij de huidige weg blijft liggen zal er een veel groter stuk van Anna’s Hoeve niet meer voor publiek toegankelijk kunnen zijn. De wegverlegging over Anna’s Hoeve naar langs het spoor heeft grote voordelen.

GroenLinks had graag gezien dat de autoweg helemaal uit Anna’s Hoeve was verdwenen. Politiek bleek dat eerder niet haalbaar. Uit meerdere natuuronderzoeken is gebleken dat bundelen van spoor, weg en busbaan voor de natuur het beste resultaat geeft. De reden dat GroenLinks zich in de afgelopen jaren hardnekkig heeft ingezet voor het plan zoals nu wordt uitgevoerd. GroenLinks staat nog steeds achter de gemaakte keuzes en begrijpt niets van Hart voor Hilversum om weer onderzoek te willen doen naar al bekende feiten. De onderzoeken die Hart voor Hilversum vraagt, zijn “als mosterd na de maaltijd” en zullen niets kunnen veranderen aan de afgesloten contracten zonder grote financiële gevolgen.

Lees ook:

Wegverlegging beter voor natuur Anna's Hoeve

Komt het toch nog goed met Anna's Hoeve

Nieuwe kans zuidboog-variant HOV

HOV Hilversum-Huizen de gemiste kans voor OV én natuur

HOV kan niet zonder onmisbare natuurschakel Anna’s Hoeve

Wethouder Boog: geen HOV zonder ecoduct