In der Begrenzung zeigt sich der Meister. De vorige keer eindigde ik het mijn blog met deze woorden. Het betekent voor mij zoveel als: door te kiezen wat je gaat doen, ben je effectiever. Aandacht, energie, geld: ze zijn niet oneindig voorradig, dus moet je dingen durven laten lopen. Zodat je wat je echt wil bereiken ook voor elkaar krijgt.

Voor duurzaamheid betekent dat dat we echt een slag slaan in energiebesparing en daarin als gemeente zelf het voorbeeld geven. Een duurzaamheidsagenda met die focus en een uitnodiging aan inwoners, bedrijven en organisaties om mee te doen.

Daarnaast ben ik wil ik komend jaar de woonagenda verder brengen, het Goois Natuurreservaat verder helpen, zorgen dat er een Regionale Natuur- en Landschapsvisie en een nieuwe beleidsagenda erfgoed komt. Duurzaamheid, wonen, GNR, natuur en erfgoed zijn de vijf lijnen waaraan iedereen mijn inzet het komende jaar kan ‘aflezen’. Als het me gegund is natuurlijk, want wie zei ook alweer: "Wat het meest te vrezen in de politiek? Events, dear boy, events”.

Toch ben ik er van overtuigd dat focus helpt, in effectief besturen en in herkenbaarheid. Iedereen kan zien dat er de komende periode meer woningen nodig zijn en dat we terecht niet willen bouwen in natuur en landschap om ons heen. Ik ben blij met een coalitie die 1.000 één- en tweepersoonswoningen wil realiseren deze periode. Daar is veel vraag naar, zeker voor jongeren en starters die we in Hilversum zo nodig hebben.

Ook gaan we zorgen dat de sociale huurvoorraad weer op peil is en gaan we minimaal 50% van de te bouwen woningen in het ‘middeldure segment’ realiseren. Voor de huur denken we dan aan huren tot €850. In grove lijnen de woonagenda voor de komende jaren, maar als je bedenkt dat we dit alleen binnenstedelijk willen realiseren, is dat een mooie opgave.

Het Goois Natuurreservaat is een belangrijke bondgenoot in behoud en beheer van ons mooie landschap om ons heen. Daarin hebben de Gooische gemeenten gelukkig de afgelopen jaren willen investeren. Met bestuur dat weer bij de tijd is en de nieuwe opgaven rond natuur en landschapsbeheer weer aankan. Stoorzender is de al-jaren-lopende discussie over het wel of niet (mogen) uittreden van Amsterdam en provincie Noord-Holland. Het is mijn vaste voornemen om dat het komende jaar eens naar tevredenheid op te lossen, zonder rechtszaken. Zodat het Goois Natuurreservaat met recht onze drager blijft van ‘ons groene thuis’.

Een volgend blog weer meer. Als wethouder ben je in de ‘dagdagelijkse’ praktijk met heel veel dingen bezig en ben je onderdeel van het bredere bestuur van Hilversum. Daar kan ik in één blog onmogelijk recht aan doen, hoe leuk al die andere dingen ook zijn. Zoals het werk als wijkwethouder: de bezoeken en gesprekken die je mag voeren met mensen die met passie bezig zijn met hun ding. Bijvoorbeeld een werkbezoek op dierendag aan de kinderboerderij bij het 'Heksenweitje’. Zo leuk. Komt u daar ook oliebollen eten op 16 december?

Jan Kastje is wethouder duurzaamheid, natuur en wonen in Hilversum. Regelmatig zal hij een stukje schrijven om wat inzicht te geven in wat een bestuurder in Hilversum bezighoudt, waar die tegenaan loopt en mee bezig is. Misschien inspireert het om mee te doen!