GroenLinks en ChristenUnie Hilversum organiseerden vanaf 2015 elke december maand een actie om fietsers in deze koude en druiligere maand te belonen. Dit deden we in reactie op het autovriendelijke beleid van het vorige college VVD-D66-CDA-SP. Het college verstrekte gedurende de economische crisis in 2015 parkeerkortingsbonnen aan automobilisten, om het winkelbezoek in het centrum te bevorderen. GroenLinks en ChristenUnie vonden dat geen goed beleid. Bevorderen van centrumbezoek met de auto maakt het centrum niet aantrekkelijker of beter bereikbaar. Het vergroot de problemen juist.

Een aantal jaar achter elkaar werden in het weekend voor de kerst verstrekten GroenLinks en de ChristenUnie gratis fietslampjes, met medewerking van lokale fietsondernemers. Behalve op veel sympathie kregen de raadsleden van GroenLinks en de ChristenUnie ook veel klachten over het fietsparkeren. Er was veel te weinig plek, waardoor er chaotische taferelen waren en er onveiligheid op drukke plekken ontstond. Fietsers voelden zich vergeten. Reden om in de raadsvergadering van 14 december 2016 gezamenlijke een motie in te dienen om het college de opdracht te geven op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een overdekte fietsenstalling en daarvoor geld te reserveren in de begroting van het volgende jaar.

De zoektocht bleek niet eenvoudig. Door het faillissement van V&D ontstond er echter ruimte in het centrum. Bedrijven verhuisden en in het oude pand van Bristol werd de ideale ruimte gevonden.
Zaterdag 2 november 2019 is de opening. Kom kijken en verbaas u. Stallen van je fiets wordt een feest.

Lees terug:

Fietscadeau groot succes

Beter fietsparkeren in het centrum