GroenLinks steunt de bomenkap op Anna’s Hoeve. Het is een noodzakelijk kwaad om een goede natuurverbinding te maken, waar flora en fauna veel profijt van zullen hebben. Bovendien worden er voor alle gekapte bomen nieuwe terug geplant. Er is dan ook geen goede reden om terug te komen op de eerder genomen besluiten, vindt GroenLinks.
“Natuurlijk voelt het gek om als GroenLinks vóór bomenkap te stemmen”, zegt raadslid Frank Kool. "Wij houden natuurlijk ook van bomen. Maar wat het de natuur uiteindelijk oplevert is zó waardevol, dat we geen twijfels hebben. Dit plan moet gewoon gerealiseerd worden." Door de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden ten noorden van Hilversum zal de variatie in diersoorten toenemen en zal de uitwisseling en gezondheid van diersoorten verbeteren. Dat dit goed werkt blijkt uit de vestiging van zeldzame diersoorten in het gebied na realisatie van de nabijgelegen natuurtunnel onder de A27.

Het besluit van de gemeenteraad in 2010 om een Hoogwaardige busbaan aan te leggen langs het spoor door Anna’s Hoeve en de wens voor een natuurbrug over het spoor bood de unieke gelegenheid de versnippering van Anna’s Hoeve door wegen op te heffen. Door het naast elkaar leggen van spoor, busbaan en autoweg kan de bestaande weg uit het hart van het gebied worden verwijderd. Hierdoor hoeft slechts één natuurbrug gebouwd te worden in plaats van twee. Om ruimte te maken voor de natuurbrug en een nieuwe weg langs het spoor moeten er helaas bomen weg. Voor de weggehaalde bomen komen er nieuwe terug. Voor het goed functioneren van de natuurbrug zal een klein stuk van Anna’s Hoeve niet meer toegankelijk kunnen zijn voor publiek. In de variant waarbij de huidige weg blijft liggen zal er een veel groter stuk van Anna’s Hoeve niet meer voor publiek toegankelijk kunnen zijn. De wegverlegging over Anna’s Hoeve naar langs het spoor heeft grote voordelen.

“Natuurlijk voelt het gek om als GroenLinks vóór bomenkap te stemmen”, zegt raadslid Frank Kool. “Wij houden natuurlijk ook van bomen. Maar wat het de natuur uiteindelijk oplevert is zó waardevol, dat we geen twijfels hebben. Dit plan moet gewoon gerealiseerd worden.“

GroenLinks had graag gezien dat de autoweg helemaal uit Anna’s Hoeve was verdwenen. Politiek bleek dat eerder niet haalbaar. Uit meerdere natuuronderzoeken is gebleken dat bundelen van spoor, weg en busbaan voor de natuur het beste resultaat geeft. De reden dat GroenLinks zich in de afgelopen jaren consequent heeft ingezet voor het plan zoals nu wordt uitgevoerd. GroenLinks staat nog steeds achter de gemaakte keuzes en begrijpt niets van Hart voor Hilversum om weer onderzoek te willen doen naar al bekende feiten. De onderzoeken die Hart voor Hilversum vraagt, zijn “als mosterd na de maaltijd” en zullen niets kunnen veranderen aan de afgesloten contracten zonder grote financiële gevolgen.

Lees ook onze eerdere berichten:

Wegverlegging Anna's Hoeve beter voor natuur

Komt het toch nog goed met Anna's Hoeve

Nieuwe kans zuidboog-variant HOV

HOV Hilversum-Huizen de gemiste kans voor OV én natuur 

HOV kan niet zonder onmisbare natuurschakel Anna's Hoeve 

Wethouder Boog: geen HOV zonder ecoduct