Nieuws

Voor het eerst huis-aan-huizen: Hannah liep mee

Na een zeer leuk en aangenaam gesprek met Sara Steenkamp ben ik erg enthousiast geworden over het huis-aan-huis door de wijken van Hilversum. Ik was erg benieuwd hoe het eraan toe ging en heb mij daarom opgegeven om mee te lopen! Ik wist mij totaal niet wat me te wachten stond. Totaal geen beeld bij en dat maakte het alleen maar spannend.

Lees verder

Raadhuis Hilversum wordt CO2-neutraal

Raadhuis Hilversum

Woensdag 29 januari 2020 is in de raadsvergadering besloten dat het Raadhuis van Hilversum CO2-neutraal wordt. Na een kritisch en uitvoerig debat kreeg een door GroenLinks gesteund amendement van VVD, Hart voor Hilversum, D66 en Christenunie ruime steun. Dat betekent dat wethouder Jan Kastje aan de slag kan met het uitwerken en uitvoeren van het voorstel.

Lees verder

Blog: een kijkje in de keuken bij wethouder Jan Kastje

Les 1: ‘Om echt zaken voor elkaar te krijgen heb je geduld nodig’

In juni 2018 lag het er, het coalitieakkoord. Vanaf dat moment zat de fractie van GroenLinks in de coalitie en ging Jan Kastje aan de slag als wethouder. Nu zo’n 1,5 jaar later willen we onze leden van GroenLinks Hilversum graag een kijkje in de keuken geven van Jan. Want hoe is het nou om wethouder te zijn. Wat komt er bij kijken en wat kan je echt doen. In een paar interviews nemen we je mee in het leven van een wethouder. Vandaag de eerste met als vraag; hoe is het nou als wethouder?

Lees verder

GroenLinks-debat over hoogbouw in Hilversum maakt veel los

Lex van Waarden organiseerde het debat Hilversumse Hoogte in december 2019

Welk gevoel blijft er achter, een paar dagen na het GroenLinks-debat over de Hilversumse Hoogte in het Raadhuis? In ieder geval dat het onderwerp sterk leeft in de Mediastad. Of, zoals organisator en raadslid Lex van Waarden het zei: “Als je in Hilversum ’bouwhoogte’ roept, zit iedereen meteen op de kast”.

Lees verder

Laat GAD op blauwe diesel rijden!

Laat vuilniswagens van GAD op blauwe diesel rijden

GroenLinks heeft samen met Hart voor Hilversum, D66 en Hilversums Belang de gemeenteraadvergadering van 13 december jl. voorgesteld om al het gemeentelijk huisvuil voortaan CO2-arm op te halen. Dat kan door de vrachtauto's van het GAD (Gezamenlijke Afvalstoffen Dienst) op blauwe in plaats van fossiele diesel te laten rijden.

Lees verder

Het kabinet stelt gemeenten voor een onuitvoerbare en onrechtvaardige taak

Soms vraag je je af of men in Den Haag wel weet hoe het is in de Nederlandse gemeenten aan toe gaat? Dit had ik in de discussie rond de Participatiewet afgelopen week.
De Participatiewet werd in 2015 ingevoerd om mensen die naast de arbeidsmarkt blijven staan aan een baan te helpen. Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een vernietigend rapport over deze wet. De wet, van het kabinet Rutte-II van VVD en PvdA, heeft er niet of nauwelijks toe geleid dat er meer mensen vanuit een uitkering of sociale werkplaats naar een gewone baan zijn doorgestroomd.

Lees verder