Nieuws

Het Raadhuis gasloos, juist nu

Raadhuis Hilversum

De gemeenteraad buigt zich deze maand over een ambitieus plan om haar eigen huis, het Raadhuis van Hilversum, gasloos en klimaatneutraal te maken. Als het plan wordt aangenomen is ons Raadhuis niet alleen een icoon van tijdloze bouwkunst, maar ook een inspirerend voorbeeld van respectvolle aanpassing aan de eisen van deze tijd.

Lees verder

(Sociale) woningbouw in Wijdemeren

In de Woonvisie 2016-2020 van de gemeente Wijdemeren lezen we de volgende tekst:
“De woningvoorraad in onze gemeente is eenzijdig samengesteld. In alle kernen bestaat het overgrote deel (70%) van de woningvoorraad uit koopeengezinswoningen. Aan dit type woningen (met name tussenwoningen) tussen € 200.000,- en € 300.000,- bestaat een overschot.
De grootste behoefte bevindt zich aan de onderkant van de woningmarkt: goedkope koopwoningen en huurappartementen. Bij woningtoevoegingen geldt dat we niet méér van hetzelfde willen toevoegen, maar zo veel mogelijk die segmenten willen toevoegen die de woningvoorraad meer divers en toekomstbestendig maken. Dit betekent dat in de nieuwbouwprogramma’s het aandeel betaalbare en gestapelde bouw omhoog gaat”.

Lees verder

Aan de slag met het circusterrein aan de Diependaalselaan!

Eén van de onderwerpen die in de begrotingsraad van woensdag de 13e november is besproken was de mogelijkheid om aan de slag te gaan op het al jaren braakliggende circusterrein aan de aan de slag te gaan. Fractievoorzitter Marleen Remmers hier al eerder, in de commissie, vragen over gesteld. Gezien de grote druk op de woningmarkt vindt GroenLinks het onacceptabel dat dit stuk grond, wat nota bene van de gemeente zelf is, nog steeds niet tot ontwikkeling wordt gebracht.

Lees verder

Inspirerende bijeenkomst voor nieuwe leden

Op maandagavond 4 november 2019 werden de nieuwe leden Sanne, Titus, Luc, Hannah, Ellen, Tim en ondergetekende welkom geheten bij GroenLinks tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hilversum. Wat een inspirerende en warme manier om kennis te maken met de partij en de afdeling Hilversum/Wijdemeren!

Lees verder

Kom naar de debatavond Hilversumse Hoogte op 17 december

Uitnodiging Hilversumse Hoogte 2019

Komende jaren spelen een aantal grote bouwprojecten, o.a. Stationsplein, Spoorzône, Arenapark en het Circusterrein. Belangrijke projecten, zeker gezien de grote behoefte aan woningen.
Door de prachtige ligging van Hilversum bouwen we natuurlijk niet in het groen. We bouwen binnen de bestaande contouren. Hilversum is een tuinstad in het groen. Geen Manhattan aan de Brink. Dat vraagt “verdichting” en –daar waar mogelijk- “hoogte”.
Daarom discussiëren we graag samen met u over Hilversumse Hoogte. Over ruimtelijke kwaliteit. Over verdichting. Over de menselijke maat. Over licht, lucht, groen en ruimte. Over Hilversum.
Een betaalbare woning voor iedereen is een van de speerpunten van GroenLinks. Dus bouwen moet, wat ons betreft. Desnoods in de hoogte. Maar altijd met kwaliteit.

Lees verder