Nieuws

Regio-uitje Crailo een succes

Wist je dat er in het Gooi 3 GroenLinks afdelingen zijn? Hilversum-Wijdemeren, Gooische Meren en Huizen-Laren-Blaricum. Elk jaar vinden we elkaar tijdens het Regio Uitje van het Gooi. En dit jaar was dat op de toepasselijke locatie; de Groene Afslag op Crailo. Datum: zaterdag 9 november 2019.

Lees verder

Duurzaamheidsbeleid in Wijdemeren: ambities maar geen geld

In de gemeente Wijdemeren is in 2018 de “Duurzaamheidagenda 2018-2021” vastgesteld. Een keurige notitie met ambities op het terrein van vermindering van de CO2-uitstoot, van de opwekking van energie en van energiebesparing , het bevorderen van de circulariteit, klimaataanpassing en mobiliteit. Als fractie PvdA-Groen Links hebben we dan ook ingestemd met deze agenda. Daarbij hebben we direct opgemerkt dat de financiële middelen om dit beleid mogelijk te maken grotendeels ontbreken.

Lees verder

GroenLinks steunt begroting maar wil meer slagvaardigheid

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad is het eens met de voorgestelde financiering van de begroting voor 2020. “Sinds 2015 zijn wij opgezadeld met taken vanuit het rijk, zonder passende budgetten. Veel gemeenten moeten bezuinigen. U kiest ervoor om zorg toegankelijk te houden en te investeren in buurten en wijken; dat ondersteunen wij”, zei fractievoorzitter Marleen Remmers tijdens de behandeling van de begroting door de gezamenlijke raadscommissies.

Lees verder

Eindelijk Gastvrij fietsparkeren in Centrum Hilversum

GroenLinks en ChristenUnie Hilversum organiseerden vanaf 2015 elke december maand een actie om fietsers in deze koude en druiligere maand te belonen. Dit deden we in reactie op het autovriendelijke beleid van het vorige college VVD-D66-CDA-SP. Het college verstrekte gedurende de economische crisis in 2015 parkeerkortingsbonnen aan automobilisten, om het winkelbezoek in het centrum te bevorderen. GroenLinks en ChristenUnie vonden dat geen goed beleid. Bevorderen van centrumbezoek met de auto maakt het centrum niet aantrekkelijker of beter bereikbaar. Het vergroot de problemen juist.

Lees verder

We moeten meer bieden dan alleen zorg

Deze week besprak de gemeenteraad de Agenda jeugd 2019-2021 en de Agenda WMO-welzijn in de wijk. Kort gezegd kijken we naar de zorg en ondersteuning van jongeren en van alle anderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Positief om te melden is er hierin een aantal miljoen extra in geïnvesteerd gaat worden. En dat is ook hard nodig, want geheel in lijn met de landelijk trend stijgen ook in Hilversum de uitgaven voor jeugdzorg en de WMO. Met de extra investering voorkomt de gemeente Hilversum tekorten en is er bovendien geld beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Lees verder

Winnaars Hilversum100 op de Dag van de Duurzaamheid

Prijswinnaars Hilversum100 2019 dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober 2019 vond de uitreiking van de Hilversum100-prijzen plaats. Gebouw M aan de ’s Gravelandseweg zat vol met Hilversumse duurzame denkers en doeners. Iedereen ging al snel met elkaar in gesprek over meer groen, minder afval, lekker vegan, schone energie en slim ondernemen. Vijf ondernemers en een wethouder inspireerden met hun verhalen over koplopen. Samen kozen we de winnaars van de publieksprijzen. De jury geeft acht inzendingen een financieel zetje in de rug.

Lees verder