Nieuws

De Zeven Straatjes: Gemeenteraad heeft besluit genomen

Zeven straatjes hilversum stationsgebied impressie

Groen, betaalbaar wonen, duurzaam en met de menselijke maat:  thema’s die voor GroenLinks belangrijk zijn. In de Raadsvergadering van 29 mei 2019 is het stedenbouwkundig plan “De Zeven Straatjes” voor het Stationsgebied met een ruime meerderheid aangenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om het gebied tussen station en centrum een bij Hilversum passende invulling te geven. Voor GroenLinks staat als een paal boven water dat draagvlak, ruimtelijke kwaliteit en verbinding van wezenlijk belang zijn bij de nieuwe inrichting van het Stationsgebied. Nu is er een mooie en belangrijke stap gezet richting een Hilversums Groen Welkom, gebaseerd op de GroenLinks-thema's.

Lees verder

Debat Jeugdzorg 20 juni in Hilversum/Wijdemeren

GroenLinks Hilversum en PvdA/GroenLinks Wijdemeren staan op donderdag 20 juni stil bij de situatie in de jeugdzorg. Sinds 2015 is deze zorg een taak van de gemeentes maar veel gemeenten worstelen met de hoge kosten en de kwaliteit van de zorg. Wat heeft vier jaar jeugdzorg bij gemeenten opgeleverd? En wat moet er in de toekomst gebeuren? Deelnemers aan het debat zijn onder andere  Cor Anneveldt (Hoofd Bedrijfsvoering GGZ Fornhese), Johan Vroegindeweij (directeur van samenwerkingsverband Unita) en Marlies van Loon (Bestuurder Youké).

Lees verder

Werkbezoek wonen en zorg door Tweede Kamerleden

Op 20 mei 2019 brachten vier Kamerleden van GroenLinks een bezoek aan Hilversum. Lisa Westerveld, Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema en Paul Smeulders stelden zich, samen met een aantal beleidsmedewerkers en persoonlijke assistenten op de hoogte van een aantal woon/zorg projecten in Loenen en Hilversum. In die projecten wordt gekeken naar andere woonvormen, woonvormen die meer recht doen aan de huidige vraag van ouderen met meer of minder zorgbehoefte, zoals meergeneratiewoningen, buurtkamers en woonvormen voor inwoners met een psycho-geriatrische problematiek.  

Lees verder

Watertappunt basisschoolpleinen

In Hilversum is een landelijk voorstel direct omgezet in actie: voor kinderen en jongeren komt schoon drinkwater beschikbaar om te drinken in plaats van suikerhoudende dranken. Dit helpt om overgewicht tegen te gaan.

Lees verder

3 juni: debat over Hilversumpas en minimabeleid

GroenLinks Hilversum organiseert een debat over de plannen voor een nieuw minimabeleid in Hilversum. Onderdeel van deze plannen is de invoering van een stadspas (de Hilversumpas). Maar: worden de juiste Hilversummers bereikt met het nieuwe minimabeleid? Is de stadspas een antwoord op de noden die er zijn? Met o.a. GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema en Heelo-eigenaar Jan Boonstra. Het debat wordt gehouden op maandagavond 3 juni 2019 om 19 uur in Heelo, Oosterengweg 44.

Lees verder op deze pagina >>

GroenLinks Hilversum-Wijdemeren heeft nieuw bestuur

Op 2 april 2019 zwaaiden diverse bestuursleden af en traden diverse nieuwe gezichten aan in het bestuur van GroenLinks Hilversum-Wijdemeren. 

Marileen Fabels is de nieuwe voorzitter. Naast haar heeft Jos van Drogen de functie van secretaris op zich genomen. Dirk Vroegindeweij is penningmeester a.i. 
Mounir Fattal en Ton de Koning zijn beiden bestuurslid. Mounir zet zich in voor diversiteit in de afdeling onder de actieve vrijwilligers, Ton heeft de taak op zich genomen om het netwerk binnen de afdeling op sterkte te houden. 

Lees verder