Nieuws

Bouwplan Neuweg 100 armetierig en voorbeeld van slechte burgerparticipatie

GroenLinks stemde in de laatste gemeenteraadsvergadering tegen het voorstel van B&W om medewerking te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan voor het bouwen van 5 woningen op een klein binnenterrein gelegen aan de achterzijde van de Violen- en de Rozenstraat. GroenLinks is groot voorstander van stedelijke verdichting. Het behouden van draagvlak daarvoor is belangrijk. Daarom moet zo’n ontwikkeling in samenspraak en met respect voor belangen van omwonenden tot stand komen.  In het geval van bouwplan Neuweg 100 voelen omwonenden zich echter niet gehoord door de ontwikkelaar. Zij beklaagde zich daarover bij de gemeenteraad. Een eerdere oproep tot beter overleg met omwonenden leverde geen geaccepteerd en kwalitatief beter plan op. GroenLinks vindt dat de gemeente vooraf veel duidelijker moet zijn in wat ze van een ontwikkelaar verwacht aan de burgerparticipatie en kwaliteitseisen.

Lees verder

Raad van Hilversum stemt in met GroenLinks-motie voor meer toiletvoorzieningen voor vrouwen

Raadhuis Hilversum

Vorige week kwam in het nieuws dat een vrouw in Amsterdam een boete kreeg voor wildplassen. Hierdoor ontstond er veel aandacht voor het tekort aan openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen. GroenLinks heeft geconstateerd dat er in Hilversum geen enkele toiletvoorzieningen zijn voor vrouwen, terwijl deze er wel zijn voor mannen. Daarom heeft GroenLinks, samen met de ChristenUnie, het CDA, de PvdA en Leefbaar Hilversum, een motie ingediend onder de noemer: ‘Help vrouwen waardig een pot op’.

Lees verder

Beter fietsparkeren in het centrum

GroenLinks wil de mogelijkheden en de kwaliteit van de voorzieningen in het centrum om je fiets te parkeren vergroten. Dat past in de ambitie om de omgevingskwaliteit en beleving van ons centrum te verbeteren. Het voorstel van het college om inpandige fietsenstallingen met toezicht op te richten hebben wij van harte ondersteund. Tot onze spijt kwam het college echter al binnen een jaar terug op haar belofte. Het vinden van geschikte ruimtes was niet gelukt. Het college wil het verstrekte geld gebruiken voor meer fietsenrekken op straat. Meer fietsenrekken op straat betekent minder ruimte om te flaneren over de Groest, het uitzetten van terrassen of de vergroening van de versteende binnenstad. GroenLinks bepleit een structurele kwalitatief robuuste en toekomst vaste oplossing.

Lees verder

Masterplan Monnikenberg groener

In de commissie ruimte van 6 september 2017 werd de wijziging van het Master- en bestemmingsplan Monnikenberg besproken. De wijzigingen hielden een ander bomenkapplan, kleiner woningbouwprogramma en ontsluiting in. GroenLinks volgt de ontwikkeling van het ziekhuisterrein Monnikenberg kritisch en wist de plannen voor een nog groener Monnikenberg op 6 punten te verbeteren.

Lees verder